Avdeling G: – Disse er så gale som det går an å bli

For første gang slipper et tv-team ned til den bortgjemte avdelingen med noen av de sykeste og farligste fangene i landet.

I kjelleren på Ila fengsel sitter fire fanger totalt isolert på den bortgjemte «avdeling G». 

De må oppholde seg på sin egen celle døgnet rundt. To har sittet slik i snart tre år.  De får ikke være sammen med andre innsatte fordi de er for farlige og syke.

– Disse fangene er alvorlig sinnslidende og så gal som det går an å bli. Kriminalomsorgens håndtering av disse menneskene er inhuman, sier fengselsdirektør Knut Bjarkeid ved Ila fengsel og forvaringsanstalt til TV 2.

PSYKIATRI: Det finnes 4-5 alvorlig psykisk syke personer ved Ila fengsel i dag. Foto: TV2
PSYKIATRI: Det finnes 4-5 alvorlig psykisk syke personer ved Ila fengsel i dag. Foto: TV2

De fire ble erklært tilregnelige av domstolen og dømt til forvaring. Men de har store psykiske lidelser som de ikke får behandling for. De innsatte på «avdeling G» har vært forsøkt overført til psykiatrien, men har kun fått korte opphold før de har blitt sendt tilbake til Ila. 

– Dette har pågått i perioder i 30 år. Psykiatrien sier at dette må Kriminalomsorgen ta ansvaret for, mens Kriminalomsorgen sier at dette har ikke vi ressurser og kompetanse til og dette må psykiatrien ta ansvaret for. Resultatet er at de blir isolert i kjellere i norske fengsler, sier Bjarkeid.

Ila fengsel og forvaringsanstalt har ikke ressurser til å gi disse fire syke fangene et tilbud. Fengselsdirektøren har i over ti år sloss for at disse fangene må få lengre opphold i psykiatriske sykehus. 

– Disse personene har i dag ikke noe tilbud som tilfredsstiller de krav som stilles til et menneskeverdig liv i fengsel. Selv om det ikke har vært mulig å fastslå at de er psykotiske, er deres fungeringsnivå likevel så lavt at det er rimelig å betegne dem som alvorlig sinnslidende, sier fengselsdirektør Knut Bjarkeid til TV 2.

I formiddag kom justisministeren på besøk til «avdeling G» på Ila. Han har det øverste ansvaret for at fangene får en inhuman behandling.

– Det er mange andre som har hatt ansvaret for dette tidligere. Jeg er veldig overrasket over at man ikke har tatt noen grep for å bedre situasjonen for de sykeste av syke som sitter inne. Vi tar nå grep for å sikre strakstiltak og så vil vi følge opp dette fremover, sier justisminister Anders Anundsen til TV 2.

I revidert nasjonalbudsjett som legges frem i morgen vil regjeringen bevilge 5 millioner kroner til strakstiltak for få de fire fangene ut av isolasjon. 

– De sitter nå innesperret hele døgnet på cella uten mulighet til å komme ut. Ressursene strekker ikke til for å gi de et verdig tilbud. Det er enormt ressurskrevende å gi de en time utenfor cella. Dette er veldig farlige mennesker, men det er mennesker som fortjener en menneskelig behandling, sier justisministeren.

Fengselsdirektøren er svært glad for at den nye regjeringen har tatt bekymringsmeldingene fra Ila på alvor. 

– Endelig får vi muligheten til å gi de et helt annet liv, et menneskeverdig liv. De vil rett og slett bli tatt ut av isolasjon. De vil være sammen med en gruppe ansatte på en trygg måte og ha felles aktiviteter, sier Bjarkeid.

Fengselsdirektøren håper han ved nyttår kan opprette en ny fellesskapsavdeling for disse fangene ved Ila. 

EKSTRA MIDLER: Regjeringen bevilger 5 millioner kroner til strakstiltak for få de fire fangene ut av isolasjon. Foto: TV 2
EKSTRA MIDLER: Regjeringen bevilger 5 millioner kroner til strakstiltak for få de fire fangene ut av isolasjon. Foto: TV 2