INGEN GEVINST: En ny rapport hevder at norsk helsevesen er organisert på feil grunnlag, og at sentralisering av sykehusene verken gir økonomisk eller kvalitetsmessig gevinst. Illustrasjonsfoto:  Gorm Kallestad  / SCANPIX
INGEN GEVINST: En ny rapport hevder at norsk helsevesen er organisert på feil grunnlag, og at sentralisering av sykehusene verken gir økonomisk eller kvalitetsmessig gevinst. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Knusende rapport om norsk helsevesen: – Et eksperiment med folks liv

Den omfattende sykehusrapporten slår fast at lokale sykehus er vel så bra som landets største. 

En fersk rapport utført på oppdrag fra Kommunenes interesseforening for lokalsykehus (KIL) kommer med knusende kritikk av norsk helsevesen. 

De siste årene har mange lokalsykehus i Norge blitt lagt ned, eller blitt truet med nedleggelse. I rapporten, som er utarbeidet av professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark, er konklusjonen at det ikke finnes noen reel begrunnelse for nedleggelse av lokalsykehus.  

Ingen dokumentasjon 

– Det er de siste årene innført to store helsereformer i Norge, Helseforetaksreformen og Samhandlingsreformen. Men det viser seg nå at det ikke er noen gevinst ved å sentralisere sykehusene i Norge, sier leder i KIL, Bjarne Sverre Birkeland til TV 2. 

Han sier norske helsemyndigheter i en årrekke har lagt ned lokalsykehus og satset på gigantsykehus uten å vise til en troverdig begrunnelse om hvorfor det gjøres. 

KRITISK: Professor Bjarne Jensen og leder i KIL, Bjørn Sverre Birkeland retter kraftig kritikk mot hvordan norske myndigheter organiserer landets sykehus. Foto: Kaja Kirkerud
KRITISK: Professor Bjarne Jensen og leder i KIL, Bjørn Sverre Birkeland retter kraftig kritikk mot hvordan norske myndigheter organiserer landets sykehus. Foto: Kaja Kirkerud

– Det er ingenting som beviser at kvaliteten ved norske sykehustjenester øker ved å sentralisere. Mellom 60 og 70 prosent av alle sykehustjenester i Norge kan gjennomføres på lokalsykehus, og det er ingenting som viser at man sparer penger på å gjøre dette sentralt, sier Birkeland. 

Omtrent halvparten av norske lokalsykehus står i fare for eller er blitt offer for kraftig nedbygging. 

KIL reagerer voldsomt på at mulig nedleggelser av lokalsykehus skjer uten dokumentasjon på at det faktisk gir en økonomisk og faglig gevinst. 

– Det er et politisk eksperiment, og folks liv og helse legges i potten, sier Birkeland. 

Rapporten konkluderer med at det å styre helseforetakene i Norge som aksjeselskaper har gitt alvorlige konsekvenser. De trekker blant annet fram at det har svekket den politiske styringen, og at modellen fremmer konkurranse og økonomisk lønnsomhet fremfor pasientens velferd. 

Akuttmangel

Birkeland er redd det vil gi alvorlige konsekvenser hvis flere lokalsykehus forsvinner.  

– Mister for eksempel Rjukan sykehuset vil en person med hjerneslag måtte kjøres til Skien. Er det ikke spesialister i Skien må pasienten kjøres til Oslo. Det er 20 mil omvei, og det står om minutter. Dette er et eksempel på en akutt situasjon som kan og bør behandles på lokalsykehus, sier Birkeland. 

Kommuneoverlege i Odda, Steinar Jacobsen har deltatt i rapportens referansegruppe som faglig ekspert. Han har kjempet kampen for lokalsykehuset i snart 12 år. 

– Mange føler det er mindre trygt å bo et sted hvor det er langt til sykehus. Det er kritisk mange steder i landet og det går dessverre bare én vei, sier Jacobsen. 

Han sier det er skremmende at det blir tatt livsviktige beslutninger uten grundig forarbeid. 

– Det er så mange andre ting i dette landet som utredes i det vide og brede. Men planen for hvordan sykehusene i Norge skal fungerer vil ingen gjøre ordentlig, sier Jacobsen.

Like god kvalitet

Et av mange argumenter for færre og større sykehus har vært at kvaliteten i behandlingen øker. 

I rapporten er det undersøkt om nettopp sykehusets størrelse har innvirkning på den medisinske kvaliteten. Ved behandling av både hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd viser undersøkelser at behandlingen er like bra på små sykehus som store. Lokal behandling med kortere reisevei vil også redusere kostnadene. 

– Vi forventer at helseministeren stanser nedleggingsprosessen, tar tilbake makten og finner et system som fungerer, sier Birkeland. 

TV 2 har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, som ikke ønsker å kommentere saken før de har lest rapporten grundig. 

Sparer intet 

Samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012, og regjeringen mener at Norge kunne spare 850 millioner på at pasienter som var klare til å skrives ut av sykehusene ble ivaretatt av kommunehelsetjenesten. 

Funnene i rapporten hevder derimot at regnestykket er grunnleggende feil. Myndighetene opererer med tall som beregner at en utskrivningsklar pasient koster like mye som en gjennomsnittspasient.

I virkeligheten koster en utskrivningsklar pasient nærmest det samme som kostnadene hadde vært for pleie av pasienten i kommunen. 

Kommunene må i dag betale 4150 kroner per døgn når en utskrivningsklar pasient ligger på sykehus. 

«Den høye prisen stimulerer kommuner og helseforetak til å lage løsninger for pasientene, ikke ut fra hva som er best for pasienten, men ut fra hva kommunen og helseforetaket tjener mest på økonomisk», heter det i rapporten