KRIGSHELT: Aleksander Hesseberg Vikebø blir torsdag Norges høyest dekorerte soldat i moderne tid. Bildet stammer fra Kabul i samme tidsperiode som hendelsene Vikebø blir dekorert for. Foto: T. Kjosvold/Forsvaret
KRIGSHELT: Aleksander Hesseberg Vikebø blir torsdag Norges høyest dekorerte soldat i moderne tid. Bildet stammer fra Kabul i samme tidsperiode som hendelsene Vikebø blir dekorert for. Foto: T. Kjosvold/Forsvaret

Ukjente Aleksander (28) er Norges største krigshelt siden 1945

Torsdag blir Aleksander Hesseberg Vikebø (28) Norges høyest dekorerte soldat siden andre verdenskrig.

Torsdag mottar løytnant Aleksander Hesseberg Vikebø (28) Krigskorset med Sverd og St. Olavsmedaljen med Ekegren. Det gjør han til Norges høyest dekorerte soldat i moderne tid.

28-åringen fra Bærum har bred operativ erfaring som spesialjeger i Forsvarets spesialkommando (FSK) og har ved flere anledninger tjenestegjort i Afghanistan. 

I 2012 var han patruljefører i en del av den internasjonale stabiliseringsstyrken som blant annet fungerte som mentorer for det afghanske spesialpolitiet (CRU) i Kabul. 

Det er to hendelser fra denne perioden han i dag mottar Krigskorset med sverd og St. Olavsmedaljen med Ekegren for. 

Se seremonien fra Akershus festning

DIREKTE KL. 18.00: Trond Bolle hedres i Vestby

Gisseldrama

PATRULJEFØRER: Aleksander Hesseberg Vikebø i Kabul. Foto: Forsvaret
PATRULJEFØRER: Aleksander Hesseberg Vikebø i Kabul. Foto: Forsvaret
GATEKAMPER: Vikebø dekoreres også for å ha ledet en angrepsstyrke på meget nært hold og inne i bygninger i Kabul. Foto: Forsvaret
GATEKAMPER: Vikebø dekoreres også for å ha ledet en angrepsstyrke på meget nært hold og inne i bygninger i Kabul. Foto: Forsvaret

Under sin tjeneste i Kabul havnet Vikebø og laget hans i en svært krevende og farlig situasjon. I ni timer kjempet de for å frigi gisler fienden hadde tatt, til tross for at fienden hadde store taktiske fordeler. 

De lyktes i å nedkjempe fienden og å frigi gislene uten at noen av lagkameratene ble drept eller skadet. For denne bragden mottar Vikebø i dag Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd. 

– I en slik situasjon foregår det mye i hodet. Hovedsakelig handler det om å få mest mulig oversikt for å være i stand til å ta gode avgjørelser, forteller Vikebø til Forsvaret.

– Det som gjorde situasjonen i Kabul ekstra krevende var at jeg også skulle lede afghanerne. Situasjonen vi var i, det faktum at det var tatt gisler og at terroristene skjøt på oss parallelt med at jeg skulle lede både afghanerne og mitt eget lag var krevende, forklarer løytnanten.  

Han er ikke i tvil om at han dro nytte av erfaringer fra tidligere operasjoner i Kabul. 

– Erfaringen fra tidligere perioder i Afghanistan ga meg en fordel i oppdragsløsningen. Først og fremst fordi jeg allerede hadde litt selvtillit fordi jeg kunne litt om kulturen deres. Jeg kjente noen mennesker fra før og var litt kjent i byen, påpeker Vikebø.

Unikt i norsk militær historie 

I begrunnelsen for tildelingen står det blant annet at «Aleksander Hesseberg Vikebøs mot og tapperhet under stort psykisk press i denne ekstreme situasjonen og viljen til å utsette seg for stor fare, er langt over det som forventes. Hans lederegenskaper og dyktighet i kontraterror-rollen er et eksempel til etterfølgelse, og mangler trolig sidestykke i norsk militær historie.» 

Det understrekes at strid i tettbebyggelse regnes for å være den farligste, mest kompliserte og krevende stridsformen, spesielt i en gisselsituasjon. 

– Ser man på hvem som har mottatt Krigskorset med sverd tidligere, så er det mange store navn. Jeg føler meg ydmyk, heldig og samtidig beæret som får muligheten til å bli en del av den listen, sier Vikebø.

Nærkamper i Kabul

Torsdag mottar 28-åringen også St. Olavsmedaljen med Ekegren for en hendelse i Kabul tidligere samme periode. 

Under et angrep mot forskjellige mål var Vikebø helt i front som puljefører for egne mentoreringsstyrker og afghansk spesialpoliti. Fienden var tungt bevæpnet med alt fra håndvåpen til panservåpen, granatkaster og biler rigget med eksplosiver. 

Kampene foregikk på meget nært hold og inne i bygninger. Med fare for eget liv, støttet og ledet løytnanten angrepsstyrken og overbeviste afghanske spesialsoldater om å følge etter, noe som resulterte i nedkjempelse av fienden.

– Den generelle sikkerhetssituasjonen i Kabul i 2012 var bedre enn årene før. Det var betraktelig mindre veibomber og trusler i gatene. Det kom imidlertid større og mer komplekse plutselig oppdukkende angrep. Dette var angrep som var nøye koordinert, terroristene var godt trent og hadde god utrustning. Disse plutselig oppdukkende angrepene gjorde 2012 til et litt spesielt år, forteller Vikebø. 

Overrekkes av Kongen

Det er i anledning frigjørings- og veterandagen at det torsdag er en høytidelig medaljeseremoni på Akershus festning. Hans Majestet Kongen skal selv overrekke Krigskorset til Vikebø. 

Dette blir første gang løytnanten mottar andre medaljer enn operasjonsmedaljer, og også dagen hvor han blir landets høyest dekorerte offiser i moderne tid. 

– Det er en helt ny situasjon for meg å skulle motta så ærverdige medaljer i offentlighet. Som operatør i Forsvarets spesialkommando så er man vanligvis veldig skjermet, så det er klart det er litt uvant. Jeg er spent, men jeg gleder meg og ser fram til å motta medaljene, sier han. 

Også oberstløytnant Kåre Brændeland mottar Krigskorset med sverd for en dramatisk evakuering i Bosnia-Hercegovina i april 1994.

Disse får medaljer

I tillegg til Vikebø og Brændeland mottar ytterligere ti personer medaljer.

Fenrik Espen Høilund og fenrik Kevin Haug Lamptey tildeles St. Olavsmedaljen med Ekegren for på fremragende måte å ha vist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2011.

Major Ole-Christian Emaus tildeles St. Olavsmedaljen med Ekegren og Krigsmedaljen for på fremragende måte å ha utvist ledelse og personlig mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2012.

Orlogskaptein Rolf Erik Hovland mottar Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og kløkt under kamp i Afghanistan i 2006. 

Rittmester Herman Eldorhagen tildeles St. Olavsmedaljen med Ekegren for på fremragende måte å ha utvist ledelse og personlig mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2012.

Major Torgeir Mørkved mottar Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i Afghanistan i 2007.

Rittmester Marius Kristiansen tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist ledelse og personlig tapperhet under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2012.

Korporal Leiv Harang mottar Forsvarets innsatsmedalje med rosett for mot og vilje ut over det som kan forventes i en meget farlig situasjon i Bosnia i 1992.

Major Petter Kjendlie tildeles Forsvarets innsatsmedalje med rosett for lederskap og mot ut over det som kan forventes i en meget farlig situasjon i Libanon i 1978. 

I tillegg tildeles det medaljer til seks personer som er skjermet.