– Ungdom ruser seg stadig mindre

Ekspert knuser en svært innarbeidet myte.

Ekspert på ungdom og rus, Erik Iversen, bruker kort tid på å knuse en godt innarbeidet myte, nemlig at ungdom ruser seg mer og mer.

– Fra 1999 har situasjonen blant ungdom utviklet seg i en helt fantastisk retning. Det gjelder både alkohol og illegale rusmidler.

I 2013 gjennomførte Bergensklinikkene en stor spørreundersøkelse på Vestlandet.

TV 2 har fått tilgang til rapporten, som viser en svært positiv tegn, noe man også ser i resten av landet.

Overrasket forsker

– Jeg er litt overrasket over hvor mye bedre det har blitt, sier Iversen.

Undersøkelsen som er gjort på Vestlandet baserte seg blant annet på 10. klassinger. Den viser at langt færre 10. klassinger i 2013 drikker øl enn i 1999, samt at langt færre har smakt på brennevin.

Stadig færre ungdommer bruker også Cannabis.

Flinkere foreldre, mer oppvakt ungdom og et trenings- og kroppsfokus trekkes fram som grunner til utviklingen, samt forebyggende arbeid av politi og på skoler.

– Håper det holder seg

– Det er jo strålende at vi får sånne resultater, også får vi bare håpe det ikke bare er et blaff, men en utvikling som kan holde seg , sier Ole Bjørn Sveen, innsatsleder i Hordaland politidistrikt.