NY KAMP OM HUSET: Statsadvokaten har bestemt seg for å anke dommen fra Oslo tingrett 24.april, der Hells Angels fikk beholde klubbhuset. Her fra en rettsbefaring i Hells Angels' hovedkvarter på Alnabru i Oslo tidligere i vår.
FOTO: Erlend Aas/NTB scanpix
NY KAMP OM HUSET: Statsadvokaten har bestemt seg for å anke dommen fra Oslo tingrett 24.april, der Hells Angels fikk beholde klubbhuset. Her fra en rettsbefaring i Hells Angels' hovedkvarter på Alnabru i Oslo tidligere i vår. FOTO: Erlend Aas/NTB scanpix

Anker dommen mot Hells Angels

Statsadvokaten anker tingsrettsdommen der Hells Angels fikk beholde klubbhuset sitt.

Det opplyser statsadvokat Carl Graff Hartmann til TV 2. I dommen som falt 24.april ble Hells Angels i Oslo dømt til å betale en bot på 750.000 kroner for oppbevaring av til sammen 16 ulovlige våpen. 

Men de slapp å miste huset sitt, noe Hells Angels feiret som en seier.

– Dette var uventet. Tingretten har foretatt en svært grundig gjennomgang av både lovbestemmeler og de faktiske forhold og konkludert med at det ikke finnes noen grunner til å inndra huset, sier advokat Astrid Aas-Hansen. Sammen med advokat John Christian Elden var hun forsvarer for det Hells Angels-kontrollerte eiendomsselskapet Capitol Eiendom, som eier klubbhuset.

– Politi og påtalemyndighet har flere ganger de siste årene forsøkt å inndra huset gjennom heftelser, beslag og nå sist inndragning. Men i alle rettsrunder har de tapt. Politi og påtalemyndighet burde gitt seg nå, sier Hansen.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann ønsker ikke å utdype hvorfor de anker, ut over at ankegrunnlaget er at huset ikke ble inndratt og at eiendomsselskapet Capitol ble frifunnet.

Var gjenstand for straffbar handling

Påtalemyndigheten prosederte på at hele eiendommen, inkludert klubbhuset, burde inndras til fordel for statskassen fordi huset hadde vært gjenstand for en straffbar handling – nemlig ulovlig våpenoppbevaring. Men argumentasjonen første ikke frem.

Oslo tingrett mente det ikke var hjemmel for å inndra huset overfor klubben Hells Angels siden  «foreningen er leietaker og ikke eier». Ifølge dommen kan man heller ikke inndra huset fra selskapet som eier klubbhuset, Capitol Eiendom AS, siden eierselskapet ikke ble funnet skyldig i overtredelse av våpenloven.

I tillegg ramset dommeren opp en rekke grunner til at huset ikke kunne inndras:

  • Det er ikke funnet våpen i huset de siste tre årene.
  • Det er de siste ti årene ikke domfelt noen fra dette miljøet for bruk av skytevåpen.
  • En inndragning av huset vil ikke hindre de personer som måtte ønske det, å være i besittelse av våpen. 
  • I 2011 gikk det ni måneder fra politiet må antas å ha fått indikasjoner på at det ble oppbevart våpen på eiendommen før de slo til i januar 2011. Det tilsier at politiet ikke vurderte den aktuelle situasjonen som kritisk.
  • Etter 2011-beslaget ble det holdt et allmannamøte i Hells Angels Oslo der det ble bestemt at det var forbud mot oppbevaring av våpen i lokalene. 
  • Politiet foretok i 2013 en omfattende gjennomgang av eiendommen som viste at det ikke var våpen på stedet, og at det heller ikke ellers er observert våpen der, 
  • Lederen for organisert kriminalitet i Oslo-politiet, Einar Aas, har i flere sammenhenger – også i retten – forklart at Oslo-politiet er av den oppfatning at MC-miljøene nå «opptrer på en måte at det er til å leve med».

Inndragning skal heller ikke være et uforholdsmessig inngrep, heter det i dommen. «Skulle inndragning av huset kunne ha blitt et reelt tema, er det rettens vurdering at både måtte kriminalitetsbildet med hensyn til MC-miljøene tilknytning til våpen ha vært vesentlig grovere og mer aktuelt f.eks. med en pågående MC-krig med bruk av skytevåpen.»

Kripos fikk kritikk

I dommen fikk derimot Kripos – som har det nasjonale ansvaret for å bekjempe såkalt  «MC-kriminalitet» –  kritikk:

«Etter bevisføringen i vår sak synes Kripos i det materialet som blant annet blir presentert overfor norske kommuner, å fremstille Hells Angels i Norge på en nærmest stigmatiserende måte uten noen form for kvalitetssikring av påstandene knyttet til organisasjonen. Det legges i stor grad vekt på mer enn ti år gamle forhold i Sverige og Danmark – land der konflikt-nivået har vært og kanskje er vesentlig høyere enn i Norge, og det skilles heller ikke mellom situasjonen under MC-krigen og nå.», står det å lese i dommen. 

«Rettens vurdering er at i Oslo, der MC-klubb-ene er etablert, har dialogmetoden bidratt til å redusere risikoen for konflikter mellom MC-klubbene og i den sammenheng risikoen for bruk av våpen, og også redusere risikoen for konflikter mellom klubbene og samfunnet for øvrig.» 

Tre fagdommere ved Borgarting lagmannsrett skal nå ta tar stilling til om saken skal nektes fremmet til ankeforhandling eller ikke. Avgjørelsen om å nekte en anke fremmet må være enstemmig og skjer ved en skriftlig begrunnelse.

ANKER: Statsadvokat Carl Graff Hartmann i samtale med advokat John Christian Elden (t.h.) under Hells Angels-saken i Oslo Tingrett i mars i år.

FOTO: Berit Roald / NTB scanpix
ANKER: Statsadvokat Carl Graff Hartmann i samtale med advokat John Christian Elden (t.h.) under Hells Angels-saken i Oslo Tingrett i mars i år. FOTO: Berit Roald / NTB scanpix