KLUBBHUSET: Bildet er fra rettsbefaring i Hells Angels' hovedkvarter på Alnabru i Oslo. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix
KLUBBHUSET: Bildet er fra rettsbefaring i Hells Angels' hovedkvarter på Alnabru i Oslo. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Hells Angels dømt – men får beholde klubbhuset i Oslo

Oslo tingrett dømmer MC-klubben Hells Angels for brudd på våpenloven, men HA får beholde klubbhuset. 

I dommen fra Oslo tingrett er Hells Angels, gjennom to selskaper klubben driver, dømt for brudd på våpenloven, og klubben må betale 750.000 kroner i bot.

En rekke våpen er blitt inndratt av politiet, og i dommen heter det at overtredelsen av våpenloven er grov på grunn av antall våpen. 

Vil ikke inndra huset

Politiet har beslaglagt til sammen 15 ulike våpen. Disse skal ha blitt holdt skjult ulike steder i huset, og var ikke registrert. 

MC-klubben får likevel fortsette å bruke klubbhuset i Oslo. 

Tingretten fastslår at en inndragning av huset ville vært et uforholdsmessig inngrep, og viser til at det har gått flere år siden det ble beslaglagt ulovlige våpen i huset.

Til tross for domfellelsen kommer tingretten med svært sterk kritikk av Kripos' MC-analyser og handlingsplaner som ble presentert for tingretten.

«Etter bevisføringen i vår sak synes Kripos i det materialet som bl.a. blir presentert overfor norske kommuner, å fremstille Hells Angels i Norge på en nærmest stigmatiserende måte uten noen form for kvalitetssikring av påstandene knyttet til organisasjonen. Det legges i stor grad vekt på mer enn ti år gamle forhold i Sverige og Danmark – land der konflikt-nivået har vært og kanskje er vesentlig høyere enn i Norge, og det skilles heller ikke mellom situasjonen under MC-krigen og nå», heter det i dommen.

– Sjeldent

Advokat John Christian Elden representerer Capitol Eiendom som eier HA-huset. Han sier han sjeldent har sett at Kripos får så sterk kritikk. 

– Det er en veldig bra dom for MC-miljøet fordi den slår fast at Kripos sprer et misvisende bilde av MC-klubber til andre kommuner og politidistrikt, sier Elden. 

Han sier dommen vil stå som en oppfordring til andre politidistrikt. 

– Norske kommuner og norsk politi bør bruke politiet i Oslo sine metoder, og ikke Kripos sine. Denne dommen sier rett ut at man ikke skal ta miljøer, men enkeltpersoner som gjør noe galt, sier Elden. 

Også Advokat Astri Aas-Hansen representerer Capitol Eiendom AS.

– Dette er en grundig og god avgjørelse, som er helt krystallklar på at huset ikke kan inndras, og det er jo faktisk tredje gangen dette blir bekreftet. Nå satser vi på at dette er siste runde i denne saken, sier Aas-Hansen til TV 2. 

FORNØYD: F.v.: advokat John Christian Elden, advokat Astri Aas-Hansen, Rune Olsgaard  i Hell Angels Oslo og Jan Hexeberg i Capitol Eiendom AS og Hells Angels Oslo.
Foto: Berit Roald / NTB scanpix
FORNØYD: F.v.: advokat John Christian Elden, advokat Astri Aas-Hansen, Rune Olsgaard i Hell Angels Oslo og Jan Hexeberg i Capitol Eiendom AS og Hells Angels Oslo. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hun mener tingrettens kritikk mot Kripos er på sin plass. 

– De gir kritikk til Kripos, og det er helt på sin plass. Det blir slått fast at de kommer med påstander som ikke har hold i virkeligheten, sier hun. 

– Ferske hendelser

– Vi har så vidt sett dommen, og kommer til å trenge litt tid for å vurdere hva Oslo tingrett mener, sier seniorrådgiver i Kripos, Ida Dahl Nilssen. 

De sier likevel at Kripos i sine vurderinger har vist til ferske hendelser og dommer, blant annet dommen fra Hålogaland lagmannsrett i desember 2013, som også tingretten i sin dom nå referer til, skriver Dahl Nilssen i en e-post til TV 2. 

Kripos sier de registrerer at tingretten deler mange av Kripos' vurderinger om kriminalitet begått av medlemmer av Hells Angels. 

Viser til menneskerettighetskonvensjonen

Tidligere finnes det bare ett annet tilfelle av inndragning av en hel eiendom i norsk rettspraksis.

I det tilfellet dreide det seg om en hytte som ble kjøpt for å brukes som hasjgartneri, og saken var lite relevant for tiltalen mot HA.

Det er i avgjørelsen vist til at menneskerettighetskonvensjonen gir et sterkt vern om privat eiendom, og at Grunnloven også forbyr inndragning av fast eiendom som en ren straffereaksjon.

Rettens vurdering er heller at dialogen mellom politiet og MC-klubben har redusert risikoen for konflikter, og i den sammenheng risiko for bruk av våpen. 

– Det er veldig hyggelig at Oslo-politiet får honnør for den metoden de har valgt, som står i sterk kontrast til Kripos sine metoder, sier Aas-Hansen.