Selvmord finnes i alle kulturer. Noen steder er det mer tabubelagt og knyttet til skam, enn andre steder.
Selvmord finnes i alle kulturer. Noen steder er det mer tabubelagt og knyttet til skam, enn andre steder.

Stadig flere tar selvmord 

850.000 mennesker avslutter sitt eget liv hvert år på verdensbasis.

Selvmordstallene øker på globalt. Hele 850.000 mennesker over hele verden sitt eget liv i løpet av et år.

Menneskerettigheter og psykisk syke

Det kommer frem i en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet, laget på oppdrag fra Norad.

Rapporten setter søkelys på psykiske lidelser som samfunnsbelastning og på mennesker som i tilknytning til selvmord sliter med sosial utstøting, diskriminering og vold.

Dette kommer inn under menneskerettigheter, og Norad mener psykisk helse må løftes opp på agendaen. De hevder også at Norge har mye å bidra med.

Nye tall viser at selvmord også er svært utbredt i fattige land.

Selvmord er den nest viktigste årsaken til død i aldersgruppen 10 - 24 år i verden, skriver Dagens medisin.

Nedadgående trend i Norge

I Norge har man hatt en nedgang i antall selvmord. Fra 2011 til 2012 hadde vi en nedgang fra 598 til 515 selvmord.

I perioden fra begynnelsen av 1990-tallet og til nå har vi hatt en relativ stabilitet i Norge. Det betyr at det kan variere litt fra år til år, men trenden er ganske flat.