Her får Hells Angels beskjed om at hovedkvarteret er reddet

HELLS ANGELS' KLUBBHUS (TV 2): Medlemmene i Hells Angels Oslo håper Kripos vil lese dommen fra Oslo tingrett og slutte å trakassere det norske MC-miljøet.  

Oslo tingrett avgjorde torsdag at MC-klubben Hells Angels får beholde det omstridte klubbhuset sitt i Oslo.

TV 2 var til stede da Hells Angels Oslo fikk den endelige beskjeden. 

Se video av reaksjonen til MC-klubben øverst i saken. 

Seier

– Vi må se på dette som en seier – at de ikke fikk tatt eiendommen vår. Vi skjønte ikke hvordan det kunne være mulig at de kunne inndra en eiendom til en verdi av mellom ti og 13 millioner kroner, sier Rune «Super´n» Olsgaard til TV 2. 

Hells Angels Oslo ble dømt for brudd på våpenloven og må derfor betale 750.000 kroner. 

– Det er jo ikke akkurat småpenger, sier Olsgaard. 

Medlemmene forteller om et godt samarbeid med Oslo-politiet. De har inngått flere avtaler de siste årene, blant annet om oppbevaring av våpen. Én av avtalene var ifølge Olsgaard så gode at Europol ønsket å bruke den som eksempel i andre land. 

I Norge har Kripos det nasjonale ansvaret for å bekjempe det de kaller MC-kriminalitet. Hells Angels reagerer kraftig på hvordan Kripos fremstiller deres miljø. 

– Vi lurer på om de vil fremprovosere bråk eller situasjoner som finnes i Danmark, spør Olsgaard.

Oslo tingrett rettet i dommen kraftig kritikk mot nettopp Kripos. Kritikken går blant annet ut på at de i sin beskrivelse av MC-miljøet i Norge danner et misvisende bilde av dagens situasjon. 

– Nå må Kripos gå i seg selv og se at de har tvunget andre politidistrikter til å følge deres handlingsplan, og at det skal føres nulltoleranse. Det virker som de har forsøkt å provosere fram at noe skal skje med oss, men det har de tydeligvis ikke klart når de taper denne saken, sier Ove Høyland. 

I dommen heter det blant annet: 

«Etter bevisføringen i vår sak synes Kripos «...» å fremstille Hells Angels i Norge på en nærmest stigmatiserende måte uten noen form for kvalitetssikring av påstandene knyttet til organisasjonen. Det legges i stor grad vekt på mer enn ti år gamle forhold i Sverige og Danmark – land der konflikt-nivået har vært og kanskje er vesentlig høyere enn i Norge, og det skilles heller ikke mellom situasjonen under MC-krigen og nå».

Ikke som i Danmark

Hells Angels sier de ikke forstår hvor Kripos vil med påstandene.  

– Jeg skjønner ikke hva de vil. De prøver hele tiden å ta fra oss eiendommen vår, men samtidig vil de behandles på en god måte av oss. Det går jo ikke, sier Olsgaard. 

Hells Angels Norge viser til Danmark, hvor forholdet mellom politiet og MC-klubben har vært svært spent. Der er også forholdet mellom ulike MC-klubber konfliktfylt. Hells Angels Norge mener situasjonen ikke på noen måte kan sammenlignes med slik det er i Norge. 

BESLAG: Politiet har beslaglagt 15 våpen, og Hells Angels Oslo må betale en bot på 750.000 kroner.
BESLAG: Politiet har beslaglagt 15 våpen, og Hells Angels Oslo må betale en bot på 750.000 kroner.

– Prøver de å flytte over en slik situasjon hit til Norge?  Det er jo de tankene vi gjør oss, sier Olsgaard. 

– Kripos bruker Danmark som eksempel når de skal skremme norske ordførere, sier Høyland. 

Olsgaard og Høyland mener politiet nå må bestemme seg hvordan de skal forholde seg til MC-klubben. 

– Politiet må sette seg ned og vurdere hvilken strategi de skal benytte. Når har til og med dommeren sett at det er dialog som er løsningen, sier Høyland.