KAN BLI LOVLIG: 87 kommuner får nå klarsignal til å åpne for utmarkkjøring med snøscooter. FOTO: PRIVAT.
KAN BLI LOVLIG: 87 kommuner får nå klarsignal til å åpne for utmarkkjøring med snøscooter. FOTO: PRIVAT.

Her kan det bli lovlig scooterkjøring

87 kommuner får klarsignal til å åpne for utmarkkjøring med snøscooter. Sjekk din kommune her!

Over 100 kommuner har søkt om å få være med i en forsøksordning som åpner for snøscooterkjøring innenfor kommunegrensene.  

Nå kan TV 2 avsløre hvilke kommuner som har fått klarsignal. Klarsignalet betyr at kommunene kan tilby scooterløyper allerede neste sesong. 

Her kan det bli kjøring

De 87 kommunene får nå klarsignal fra kommunaldepartementet til å starte regulering av scooterløyper i snødekt utmark og islagte vassdrag.

Annonseringen skjer fredag 11. april. 

– Forskriften sendes ut nå, og kommunene må sette i gang med jobben som gjør det mulig for denne type kjøring, sier stortingsrepresentant Odd Henriksen (H) til TV 2. 

Dersom kommunene er effektive og har god lokal forankring for dette, kan scooterløyper være klare til neste sesong, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding. 

– Klarer å drifte sykehjem

Stortingsrepresentant Henriksen sier at det er fornuftig å åpne for kjøring i utmark, så samt den er regulert. 

– Dette åpner for at man får kanalisert kjøringen i spesielle områder hvor det er fornuftig å kjøre scooter. 

De 87 kommunene hvor det nå åpens for kjøring har ifølge Henriksen stort nok areal til at kjøringen kan foregå kontrollert. 

– Vi mener kommunene selv må få bestemme. Kommunene klarer å ha ansvar og drifte sykehjem, så de vil også klare å ha ansvaret for scooterkjøring i utmark, sier Henriksen til TV 2. 

Kritisk

Forslaget om å åpne for scooterkjøring møter kritikk fra lederen for Stortingets justiskomité.
– Jeg er meget kritisk til at de nå åpner for en så omfattende forsøksordning uten en bedre demokratisk forankring, sier Hadia Tajik (Ap) til TV 2. 

– Jeg legger til grunn at de aktuelle kommunene legger gode skredfaglige vurderinger til grunn for løypevalg, slik at økt utfart ikke medfører flere ulykker, sier Ole B. Sæverud, politimester i Troms til TV 2. 

Politimesteren sier at prøveordningen kan være en god anledning til å heve scooterfolkets kunnskap om farene ved å ferdes i fjellet. 

–  For mange tar for stor risiko, og for få har med utstyr for kameratredning, sier Sæverud.