Homofile får ikke vielse eller egen forbønn i Kirken

Kirkemøtet anerkjenner ikke homofile ekteskap og stemte mot å opprettholde dagens ordning. Likevel melder Den norske kirke nå at dagens ordning gjelder inntil videre.

SISTE: Den norske kirke melder på Twitter at dagens ordning, der prester som ønsker det kan gi forbønn til homofile ektepar, videreføres. Tidligere tirsdag stemte et samlet Kirkeråd mot et vedtak om å videreføre dagens ordning.

Konklusjonen kan virke noe forvirrende. Årsaken til det er at Kirkemøtet ikke klarte å ende på et nytt vedtak om hvilken praksis Kirken videre skal ha i synet på homofile som har inngått borgerlig ekteskap. Kirkens melding på Twitter tirsdag ettermiddag, slår fast at det ikke skjer noen endringer med det første. 

«Konklusjon: ekteskapssaken er ikke kirkesplittende. Forøvrig er det ikke fattet noe vedtak. Dagens ordning gjelder inntil videre #kirkemøtet» heter det i twittermeldingen.

Dette skjedde på kirkemøtet tirsdag:

Først avviste kirkemøtet forslaget om at det utarbeides en egen vielsesliturgi for likekjønnede par med 51 mot 64 stemmer. Det betyr at det ikke vil bli avholdt homofile ekteskapsseremonier i Den norske kirke.

Den andre avstemningen, hvor Kirkemøtet skulle stemme for å anerkjenne homofile ekteskap og innføre en forbønnsliturgi for homofile som har inngått ekteskap i en borgerlig vielse, endte også med negativt utfall for likekjønnede par.

Med 62 mot 54 delegater ble kompromissforslaget stemt ned av Kirkemøtet.

Den tredje avstemningen, der forslaget var at Kirken, til tross for at den ikke anerkjenner homofile ekteskap, skal innføre en egen forbønn for homofile. Forslaget ble nedstemt med 103 mot 13 stemmer.

Den siste avstemningen på Kirkemøtet tirsdag var om hvorvidt dagens ordning skulle opprettholdes.

Forslaget, som ble nedstemt, innebærer at likekjønnede par kan få en forbønn i kirken etter at ekteskap er inngått, men denne forbønnen har ingen liturgi og skal ikke kunne forveksles med en vielse. Det er opp til den enkelte prest å gi homofile par slik forbønn.

SE VIDEO ØVERST I SAKEN.

I forkant av avstemningen var det en lengre, opphetet diskusjon rundt ekteskapsforståelsen i et evangelisk luthersk perspektiv. Mange av talerne påpekte at de ikke kan slutte seg til et alternativ der ekteskap mellom likekjønnede anerkjennes, ettersom de mener dette er en institusjon mellom en mann og en kvinne. Andre igjen var klare på at homofile ikke må komme nygift og lykkelig ut av tinghuset, for så å bli fortalt i kirkedøra at det de har gjort er galt.

Da de 116 delegatene skulle stemme skriftlig over de tre alternativene, startet de med det som regnes som det mest radikale først, det vil si å innføre en egen vielsesliturgi for likekjønnede par. Dette forslaget ble altså stemt ned.

Kirkemøtet er det øverste representativet organet for Den norske kirke, og vedtar lover og regler for kirken. Møtet samles normalt en gang i året. (©NTB/TV 2)