Nekter hjemsendte asylsøkere ombordstigning uten politieskorte

Widerøe vil ikke ta imot asylsøkere på uttransportering uten politieskorte på sine flyvninger med kun én kabinansatt. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På om lag halvparten av Widerøes flyvninger, er det kun én kabinansatt. Nå nekter Widerøe å ta imot asylsøkere på uttransportering uten politieskorte på disse rutene. Det skjer etter press fra engstelige kabinansatte. 

– Denne beslutningen innebærer at vi kommer til å nekte å ta imot hjemsendte asylsøkere på de flyene våre hvor vi bare har én ansatt i kabinen. Det gjelder da for ganske mye av innenriksnettet i Norge, forteller kommunikasjonsdirektør i Widerøe, Richard Kongsteien. 

I november i fjor gikk en asylsøker til angrep med kniv og drepte alle de tre andre som var om bord på Valdresekspressen. Mannen skulle etter planen transporteres ueskortert med et Widerøe-fly dagen etter.

– Har skapt utryggget

Det skapte engstelse blant de kabinansatte i Widerøe.

– Det er ikke noen tvil om at det har vært en diskusjon, spesielt i etterkant av hendelsen i Årdal. Vi fikk beskjed om at han skulle vært om bord i et Widerøe-fly, og det har skapt en del utrygghet og bekymring blant de kabinansatte som jeg som basesjef har fått kjennskap til, forteller basesjef for de kabinansatte i Widerøe, Wenche Navarsete. 

DISKUSJON: Basesjef for de kabinansatte i Widerøe, Wenche Navarsete forteller at trippeldrapet på Valdresekspressen skapte diskusjon blant de ansatte. (Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2)
DISKUSJON: Basesjef for de kabinansatte i Widerøe, Wenche Navarsete forteller at trippeldrapet på Valdresekspressen skapte diskusjon blant de ansatte. (Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2)

Årlig sitter over 200 asylsøkere på uttransportering uten politieskorte på innenlandsruter i Norge. En stor del av disse skjer på Widerøe-flyvninger med kun én kabinansatt. 

– Vi vet jo ikke om de er traumatisert i forkant av utreise, vi vet ikke hva de tenker, og de fleste er vel i utgangspunktet også motstander av å reise ut, sier Navarsete. 

– Politieskorte ideelt

Nå er de kabinansatte glade for regelendringen som trer i kraft 14. april i år. Beslutningen medfører at de kabinansatte i Widerøe slipper å være alene i kabinen med en asylsøker som skal uttransporteres. 

– Jeg ser meg jo litt rundt da, hvilke folk har jeg om det skulle oppstå en situasjon. Hvem kan jeg spørre om hjelp, sier kabinansatt og påtroppende tillitsvalgt, John-Even Claussen, som mener regelendringen gir en vesentlig økt trygghetsfølelse.

På Widerøes lengste flyvninger, hvor det er to ansatte i kabinen, gjelder fortsatt det gamle regelverket som tillater at asylsøkere som skal uttransporteres sendes med fly uten politieskorte. 

Det er politiet som vurderer i hvilke tilfeller det er nødvendig med politieskorte. 

– Ideelt sett skulle vi vel ønske at det alltid var politieskorte, men samtidig føler man på en litt større trygghet når man er to om bord, sier Claussen.  

TRYGGERE: Påtroppende tillitsvalgt, John-Even Claussen, som mener regelendringen gir en vesentlig økt trygghetsfølelse. (Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2)
TRYGGERE: Påtroppende tillitsvalgt, John-Even Claussen, som mener regelendringen gir en vesentlig økt trygghetsfølelse. (Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2)

– I stand til å håndtere situasjoner

Det ligger imidlertid ikke an til en ytterligere innskrenkning i reglene hos Widerøe. 

– Sånn det foreligger nå, så vil ikke det være aktuelt. Vi vurderer det slik at på flyvninger hvor vi har to kabinannsatte så vil vi være i stand til å håndtere en tenkt situasjon. Det er på flyvningene hvor de kabinansatte er alene at Widerøe er spesielt utsatt, og det er derfor vi har satt reglene som de er, sier Kongsteien.

Han understreker at Widerøe også har et ansvar for infrastruktur og det å stille transport til rådighet.

Foretar grundige vurderinger

Det er politiet som avgjør om det er nødvendig med politieskorte under uttransporteringer eller ikke. Sjef for Politiets Utlendingsenhet, Kristin Kvigne, sier at de tar Widerøes beslutning til etterretning.

Hun mener at Politiets Utlendingsenhet foretar grundige vurderinger slik at det er trygt å ha asylsøkere på uttransporteringer fra Norge uten politieskorte. 

– Jeg mener at politiet her gjør grundige og gode sikkerhetsvurderinger, at de som går uledsaget på, de kan gå uledsaget. Det er også slik at disse menneskene ikke pågripes fordi de er farlige, de pågripes av politiet fordi vi er redde for at de ellers vil unndra seg utreise. Det er ikke slik at asylsøkere utgjør noen større fare som gruppe enn andre, sier Kvigne. 

– Hvilke vurderinger er det dere gjør?

– Vi bruker våre tilgjengelige registre, vi har samtaler med vedkommende som skal uttransporteres, vi har rapporter fra mottak og eventuelt fengsel eller andre interneringssteder de har sittet. På denne måten danner vi oss et godt bilde av hver enkelt person, forteller Kvigne. 

Endringen i Widerøes regelverk vil påvirke ressursbruken til Politiets Utlendingsenhet. 

– Det kommer til å koste oss mer penger, og det kommer til å ta mer personellressurser, avslutter Kvigne.