Mathias' mor nekter å fortelle hvem som er far

Titusenvis av barn vokser opp uten å vite hvem far er. Nå skal det bli vanskeligere for mor å nekte å oppgi hvem som er barnefar.

Flere barn skal fra nå av få vite hvem som er deres biologisk far. Barneministeren krever nå at mødre i større grad skal oppgi identiteten til barnefaren. 

Mathias Davidsen ga mennesker som lever med ukjent far et ansikt da han sto fram på Dokument 2 i 2010. Hans mor har ikke ønsket å oppgi hvem som er barnefar, og i flere år har han lett på egen hånd for å finne sin far. Uten hell.

LES OGSÅ: Titusener lever med ukjent far

Nå har Davidsen møtt barneminister Solveig Horne - et øyeblikk han ventet lenge på. Hun har lovet å ta tak i saken som betyr mye for Mathias og tusenvis av andre barn og voksne i Norge.

Se video øverst: Mathias får nok en gang beskjed om at mannen han trodde kunne være den rette, ikke er det. 

Mathias er en av mange tusen barn som opplever at mor ikke ønsker å oppgi navnet på biologisk far, eller bevisst har oppgitt feil navn. Det er det myndighetene ønsker å ta tak i. 

– Nå har det kommet et nytt lovverk hvor rutinene på Nav-kontorene er strammet opp. Det er nå tydeligere at mor skal kalles inn til samtale der det offentlige skal fastsette farskap, sier Horne til TV 2.

Horne har lenge sagt at det offentlige må gjøre en bedre jobb for å få avklart fars identitet når mor sier at hun ikke husker eller vet hvem den biologisk barnefaren er. 

– Mor skal på denne måten bli bevisstgjort på hvor viktig det er at barn har rett til å vite om sitt opphav og vite hvem som er far. 

LES OGSÅ: – Et overgrep å hemmeligholde far

Barneloven sier klart at alle barn har en rett til å kjenne sitt biologiske opphav, og at det offentlige har ansvar for å ta seg av at farskapet blir fastslått, men fremdeles er det mulig for mor å opplyse å nekte å opplyse om barnefar uten at hun blir straffet for det.