Søndag fortalte «Vårt lille land» på TV 2 om foreldrene til ti år gamle Are Fremmerlid Sørset, som forlangte bedre matteundervisning for sønnen sin. 

Forespørselen om å få bedre tilpasset opplæring startet en konflikt med skolen som endte med at foreldrene ble meldt til Barnevernet.

– Det helt åpenbart at slik det blir fremstilt her, sånn skal det ikke være, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til TV 2 om Ares historie.

Se intervjuet med kunnskapsministeren i videoen øverst

Bekymret for to ting

– Det skal ikke være sånn at en elev som går raskere fram skal få visket ut det han har skrevet i boken.

Isaksen er bekymret for at det pekes på to ting som i hvert fall den nåværende regjeringen mener er et problem i den norske skolen.

TRIST SAK: Det mener professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo Kjell Skogen.
TRIST SAK: Det mener professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo Kjell Skogen.

– Det ene er at vi fortsatt ikke har tilpasset opplæring som et godt nok gjennomfør prinsipp. Det andre er at vi mistenker at vi mange steder ikke er flinke nok til å gi ekstra utfordringer til de som er flinke, sier han.

Les også: Dag Emmanuel (12) er for smart for skolesystemet 

– Kalte mor fascistisk 

Professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo Kjell Skogen mener Ares historie er en trist sak.

– Det er noe av det verste jeg har sett og hørt, men faktisk, jeg har sett det nesten verre, sier Skogen til TV 2.

– Jeg har hørt om skolesjefer som sier til en mor at hun har fascistiske trekk når hun skal ha tilpasset opplæring for sitt «flinke barn».

Han mener samtidig at dette er ikke slik skole-Norge ser ut jevnt over, og at det er mange lærere som ser de flinke barna og gir også dem et godt tilbud.

– Men det er fortsatt vanskelig for mange skoler å akseptere at de skal forsøke individualisere en del for å kunne gi en tilpasset opplæring. Det er en angst for individualisering også, sier Skogen.

Les også: Tore Vamraak fullførte videregående som 15-åring – slik har han det i dag 

Har rett på tilpasset opplæring

Isaksen sier at retten til tilpasset opplæring er noe alle elever har.

– Den slutter ikke fordi skolen er liten, eller fordi eleven er flink, sier han.

Han mener man også må spørre seg om det er noe i vår skoleideologi som gjør at vi glemmer de som er litt flinkere, eller veldig mye flinkere.

– Praktisk sett gjør vi det nå enklere for elever å ta fag på høyere nivå, samt digitale løsninger for å ta matte på et høyere nivå.

Han mener også at kanskje evnerike barns plass i lærerutdanningen må undersøkes.

Dette kan være utfordrende, mener professor Skogen. Opplæringen må bygge på det eleven kan fra før, og må tilrettelegges elevens intellektuelle nivå.

– Det forutsetter at læreren kjenner eleven veldig godt, sier han.

Har du innspill eller tips om lignende saker? Ring oss på 02255 eller send oss en mail på 02255@tv2.no

Video: Ares foreldre forlangte bedre undervisning - ble meldt til barnevernet