LEGEMIDDELVERKET: Statens Legemiddelverk vil ikke lenger ta sjansen på at personer skader seg eller mulig omkommer som følge av injisering av en spesifikk type metadon. Foto: Morten F. Holm / SCANPIX .
LEGEMIDDELVERKET: Statens Legemiddelverk vil ikke lenger ta sjansen på at personer skader seg eller mulig omkommer som følge av injisering av en spesifikk type metadon. Foto: Morten F. Holm / SCANPIX .

Bergensavisen: Tre personer kan ha dødd på grunn av legemiddel

I tillegg kan 13 personer ha blitt alvorlig syke etter å ha injisert Metadon Martindale. Nå trekker Statens Legemiddelverk stoffet fra markedet.

Det skriver Bergensavisen mandag

Rundt 1000 personer av totalt 7000 som mottar kalt legemiddelassistert rusbehandling får metadontypen Martindale, ifølge Statens Legemiddelverk.

– Metadon Martindale er laget for å drikkes. Det er ikke farlig. Men noen pasienter har likevel injisert stoffet med sprøyte. Hvis Metadon Martindale-mikstur settes med sprøyte i en åre, kan hjelpestoffet povidon hope seg opp i kroppen og gi alvorlige skader, sier overlege Sigurd Hortemo ved Statens Legemiddelverk til avisen.

Funnene skal være gjort av patologer ved Haukeland sykehus. Ifølge Bergensavisen kan tre pasienter ha dødd som følge av injiseringen og 13 blitt alvorlig syke på grunn av povidonforgiftning.

Hortemo påpeker ovenfor Bergensavisen at det er alvorlige funn Haukeland har kommet med.

– Vi vet ikke sikkert hvilke legemidler pasientene med skadene har brukt, men det er nærliggende å mistenke at Metadon Martindale er en av kildene. Derfor trekker vi dette legemiddelet fra markedet. Vi har andre metadonalternativer som kan brukes, sier avisen.

– Miksturen ikke kan knyttes til dødsfall

I et svar til TV 2 fra Martindale Pharma, produsentene av det aktuelle medikamentet, skriver talsperson Robert Condon at de tar bekymringer rundt pasientsikkerhet svært seriøst.

De mener imidlertid at metadonmiksturen ikke kan knyttes til disse dødsfallene. 

 Vi finner ikke at det er ført vitenskapelig bevis for at det er noen sammenheng mellom Martindales metadonmikstur og de tre dødsfallene blant metadonbrukerne, uttaler Condon.

De viser til at i minst ett av tilfellene vises det til ble biopsi tatt i 2009, og hevder at det aktuelle produktet ikke var tilgjengelig på det norske markedet på dette tidspunktet.

Skuffet over Statens legemiddelverk

Videre skriver de at i aktuelle tilfellene var ikke opphopning av povidon identifisert som dødsårsak. 

 I de tilfellene der det ble påvist opphopning av povidon, opplyste Statens legemiddelverk Martindale Pharma om at det heller ikke denne gangen kunne føres bevis for at kilden var Martindales metadonmikstur. Patologirapporten slår også fast at providon kunne ha kommet fra en rekke andre legemidler i tablettform eller fra metadon, uttaler Condon.

Han legger til at de mener at Statens legemiddelverk handlet uten rimelig prosess, uten undersøkelser og uten å gi Martindale noen rimelig tid eller mulighet til å vurdere bevisene.