VARSLET: Det var politimester Ingrid Wirum i Asker og Bærum politidistrikt som måtte varsle Spesialenheten for politisaker om mistanken mot politioverbetjenten Eirik Jensen. Foto: TOMMY STORHAUG / TV 2
VARSLET: Det var politimester Ingrid Wirum i Asker og Bærum politidistrikt som måtte varsle Spesialenheten for politisaker om mistanken mot politioverbetjenten Eirik Jensen. Foto: TOMMY STORHAUG / TV 2

Politietterforskere kritisert av kolleger for å ha varslet om Jensen

Etterforskere ved Asker og Bærum politidistrikt har mottatt ubehagelige meldinger fra kolleger i politi-Norge etter at Spesialenheten ble varslet om mistankene mot Eirik Jensen.

Det var i november i fjor at narkoetterforskere i Asker og Bærum politidistrikt for alvor startet etterforskning mot bærumsmannen Gjermund Cappelen (47), som senere har erkjent innførsel av over 20 tonn hasj. 

– Han er en person man har hatt en aning om at hadde tilknytning til kriminelle miljøer over tid. I løpet av høsten 2013 kom vi dit at vi kunne starte en aktiv etterforskning, sier Ingrid Wirum, politimester i Asker og Bærum politidistrikt, til TV 2.

Underveis i etterforskningen, hvor man blant telefonovervåket og spanet, dukket et annet navn opp: Eirik Jensen (56).

Wirum ble holdt løpende orientert om den spesielle utviklingen.

Måtte varsle om Jensen i desember

– Vår narkotikaetterforskning har krevd store ressurser, men vi har vært villige til å gå inn og bruke de ressursene. Og så har vi medarbeidere med god kompetanse til å løse saken raskt og godt. Men vi er fortsatt i startfasen, sier Wirum.

I desember var opplysningene om politirådgiveren blitt mange nok til at Wirum måtte gå til det alvorlige skrittet og varsle Spesialenheten for politisaker, Riksadvokaten og Jensens overordnede i Oslo politidistrikt.

Da VG brakte nyheten om at Jensen, som nekter alle anklager, var fremstilt for varetektsfengsling 25. februar, smalt bomben. Også internt i politi-Norge.

– Belastende og tungt for våre tjenestemenn

I ettertid har etterforskerne som rullet opp narkonettverket i Bærum merket trykket. Flere har blant annet mottatt kritikk for å ha vært involvert i varslingen om Eirik Jensen.

– Å være det politidistriktet som avdekker en slik mistanke og som må varsle Spesialenheten er krevende. Vi har følt mye på at dette har vært belastende og tungt for våre tjenestemenn, sier politimester Ingrid Wirum i Asker og Bærum politidistrikt til TV 2.

– Har noen av dine ansatte opplevd ubehageligheter etter dere gikk til Spesialenheten?

– Vi har fått noen få meldinger om det. Det tar vi selvsagt alvorlig og vi forsøker å skjerme våre medarbeidere og støtte dem, sier Wirum, som ikke vil kommentere innholdet i henvendelsene hennes ansatte har mottatt.

Skjønner at folk velger side

– Hvordan ser du på dette selv?

– Det synes jeg selvsagt er veldig vondt og veldig vanskelig. På en annen side skjønner jeg at mange blir involvert i denne saken og det er kanskje naturlig at man rent menneskelig velger side her og prøver å gi uttrykk for det, svarer politimesteren.

– Hvordan har dine ansatte opplevd dette?

– De har syntes det har vært tungt og belastende, svarer Wirum.