Høie vil la fastleger nekte å fortelle gravide hvor langt de er på vei

Fastleger som reserverer seg mot å henvise til abort, kan nekte gravide som vurderer abort informasjon om svangerskapets varighet.

Den 21. januar i år sendte helseminister Bent Høie (H) et forslag om reservasjonsmulighet for fastleger ut på høring.

I høringsnotatet skriver Høie at fastleger som reserverer seg mot å henvise til abort, også skal kunne nekte å blant annet fortelle en gravid kvinne hvor langt hun er på vei, dersom hun vurderer abort.

– Nesten latterlig

– Dette blir jo nesten latterlig, sier Morten Laudal, fastlege og nestleder i Norsk forening for allmennmedisin.

Laudal er sterk motstander av reservasjonsmulighet for fastleger, og han reagerer kraftig på regjeringens forslag.

VIL HA RESERVASJON: Helseminister Bent Høie (H) mener fastleger skal kunne reserveres seg mot å fastsette svangerskapets varighet.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
VIL HA RESERVASJON: Helseminister Bent Høie (H) mener fastleger skal kunne reserveres seg mot å fastsette svangerskapets varighet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Her er det jo en rett til å reservere seg mot mange flere ting enn det sykehusleger kan. Jeg kan nesten ikke forstå at det går an å gjøre det så omfattende, sier han TV 2.

– Vanskelig å forholde seg til fruktbare kvinner

TV 2 har tidligere fortalt at 184 sykehusansatte i Norge reserverer seg mot i delta i abortinngrep. Det har de rett til etter abortloven. Men de kan ikke reservere seg mot å gi kvinnen informasjon og veiledning, slik Høie nå mener at fastlegene skal kunne gjøre.

Han mener reservasjonsleger vil måtte avvise mange pasienter dersom forslaget blir innført.

– Ja, det blir jo veldig vanskelig å forholde seg til gravide, da. Det blir vanskelig å forholde seg til fruktbare kvinner i det hele tatt, for det er jo mange som kan gå med en tanke om at abort kunne være en løsning i en gitt situasjon.

Støtter seg på Legeforeningen

På side 19 i høringsnotatet som Bent Høie har sendt ut, står det at en fastlege kan reservere seg mot «alle handlinger som inngår i prosessen fra å motta en kvinnes spørsmål eller begjæring om abort» til å:

  • Gi kvinnen informasjon om hva samfunnet kan tilby henne av bistand
  • Gi informasjon om inngrepets art og medisinske virkninger
  • Fastsette svangerskapets varighet

Regjeringen har sagt at reservasjonsmuligheten er i tråd med et enstemmig vedtak i Legeforeningen. Laudal stemte selv for vedtaket.

– Det var ingen som stemte for Legeforeningens vedtak, som kunne forestille seg at dette skulle bli virkeligheten.

– Føler du at regjeringen har noe slags form for mandat til å gjennomføre dette?

– Ikke fra Legeforeningen. Det har de tatt seg til.