SIKTET: Eirik Jensen jobbet som politirådgiver i Strategisk stab i Oslo politidistrikt da han ble pågrepet 24. februar i år.  Foto: Lise Åserud / SCANPIX
SIKTET: Eirik Jensen jobbet som politirådgiver i Strategisk stab i Oslo politidistrikt da han ble pågrepet 24. februar i år.  Foto: Lise Åserud / SCANPIX

«Stor handlefrihet i forhold til arbeidsform»

Så sent som 30. oktober i fjor fikk Eirik Jensen vide fullmakter og «stor handlefrihet» av Oslo politidistrikt. Da mottok han sin arbeidsbeskrivelse for jobben i visepolitimester Sveinung Sponheims  strategiske stab.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Noen uker senere, 18. november, ble ansettelsen annonsert på intranettet til Oslo politidistrikt.

Kort tid etter dette – i desember – ble det klart at Eirik Jensen (56) var under mistanke for grov korrupsjon. Han skal da ha dukket opp i en stor narkoetterforskning i Asker og Bærum politidistrikt, som varslet Spesialenheten.

NARKOSIKTET: Gjermund Cappelen (47) har erkjent innførsel av 20 tonn hasj til Norge. Eirik Jensen mener Cappelen var hans informant. Foto: PRIVAT
NARKOSIKTET: Gjermund Cappelen (47) har erkjent innførsel av 20 tonn hasj til Norge. Eirik Jensen mener Cappelen var hans informant. Foto: PRIVAT

Bakgrunnen for varslingen var at Jensen skal ha slått inn hyppig i telefonisk kontakt med den nå narkosiktede Gjermund Cappelen (47) og de to skal også ha blitt observert sammen av spanere, får TV 2 opplyst.

24. februar ble Jensen pågrepet, siktet og varetektsfengslet for grov korrupsjon.

Nekter straffskyld

Dagen etter meldte TV 2 at kilder opplyste at bakgrunnen for siktelsen var at Jensen skal ha mottatt penger og tjenester i bytte for kritisk og taushetsbelagt informasjon fra politiets interne systemer.

Jensen selv nekter enhver befatning med korrupsjon og hevder Gjermund Cappelen var en av hans mange informanter. Cappelen på sin side hevder Jensen var sentral i innførsel av over 20 tonn hasj over en årrekke.

«Kontakt og dialog med relevante personer»

TV 2 har nå fått innsyn i Eirik Jensens stillingsbeskrivelse, signert av både ham og visepolitimester Sveinung Sponheim 30. oktober i fjor. 

Jensens hovedfunksjoner er beskrevet slik:

  • Strategisk informasjonsinnhenting for bruk i strategiske rapporter
  • Kontakt og dialog med relevante personer og miljø (informasjonsinnhenting)
  • Innhenting av intern og ekstern informasjon, som kan synliggjøre nye relevante krimtrender og utfordringer for Oslo p.d.
  • Foredrag og opplæring.

Under tittelen «Avgjørelser – myndighetsområde/handlefrihet» beskrives Jensens rolle som politirådgiver i politidistriktets Strategiske stab:

«Stillingsinnehaver har ingen avgjørelsesmyndighet, men gis stor handlefrihet i forhold til arbeidsform og samarbeidspartnere»

Videre: «Stillingshaver gis fullmakt til å innhente informasjon fra alle avdelinger og avsnitt ved politidistriktet som kan være relevant i forhold til stillingens arbeidsoppgaver».

Ville slippe reforhandling av arbeidsvilkår

– Stillingsbeskrivelsen er generell og vid. Dette er tilsiktet og vanlig for denne type fagstillinger. Årsaken til dette er at arbeidsgiver skal ha mulighet til å bruke arbeidstaker til et vidt spekter av oppgaver uten å måtte foreta endringer i stillingen og reforhandle arbeidsvilkår, skriver Kai Spurkland, politiadvokat i Strategisk stab ved Oslo politidistrikt, i en epost til TV 2.

Dokumentet beskriver også hvordan Jensen var ment å samarbeide og kommunisere direkte med politimester Hans Sverre Sjøvold – i tillegg til fagsjefer, seksjonssjefer og avsnittsledere.

– Dette harmonerer med det han har bekreftet av legal kontakt med Cappelen over mange år, sier Jens-Ove Hagen, Eirik Jensens forsvarer.

Ansatt på grunn av operativ kunnskap

– Årsaken til at Jensen ble ansatt ved strategisk stab var et ønske om å kunne gjøre nytte av hans operative kunnskaper og erfaringer i stabens strategiske analysearbeid, skriver Spurkland.

TV 2 har også bedt om innsyn i hvilke interne politiregistre Jensen hadde tilgang til før pågripelsen, men er nektet innsyn i dette.