Pensjonspengene dine blir investert i dyreforsøk

Her tjener Norge penger: Laboratorium kaster hundevalper rett i søpla. Vi advarer mot sterke bilder. 

Ved hjelp av skjult kamera avslørte den engelske dyrevernsgruppa British Union for the Abolition of Vivisection for to uker siden hvordan det så ut inne i en dyreforsøksklinikk i Cambridgeshire. 

På den aktuelle klinikken ble det i 2013 avlivet 92 valper i forskningsforsøk.

NOAH-leder og veterinær, Siri Martinsen (40), uttalte til TV 2 at opptakene var rystende. 

– Videoen viser at dyreforsøk ikke bare handler om fysiske smerter, men om hvor vondt og trist det er for en valp å bli fjernet fra flokken sin. Slikt er helt forferdelig for et dyr, sa Martinsen om opptakene. 

Investert milliarder av kroner

Forskningslaboratoriet i Cambridgeshire er drevet av den amerikanske farmasøytgiganten Merck & Co, også kjent som Merck Sharp & Dohme (MSD). 

Selskapet står bak en rekke medisiner til mennesker og dyr, og en av investorene i farmasigiganten, er Statens pensjonsfond, bedre kjent som Oljefondet. 

Per 10.03.14 har Oljefondet investert 6.284.168.425 kroner i selskapet. 

Kommunikasjonsrådgiver Marte Skaar i Oljefondet ønsker ikke å kommentere innholdet i opptakene fra laboratoriet, og på generelt grunnlag kommenterer de ikke fondets enkeltinvesteringer. 

Oljefondet vil heller ikke svare på hvilke etiske vurderinger de gjør rundt investering av penger i selskap som tester på dyr. 

Hvor mange av selskapene i porteføljen som utfører eksperimenter på dyr, kan ikke Oljefondet svare på.

– Vi ser på en rekke forskjellige saker som er knyttet til selskapene vi er investert i. I første rekke fokuserer vi på forhold som kan ha finansiell innvirkning, kan medføre lovbrudd eller bryte med internasjonale retningslinjer rettet mot menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjon, sier Skaar til TV 2. 

Hun sier at Norges Bank Investment Management følger totalporteføljen og enkeltinvesteringene løpende, og der det er hensiktsmessig drøftes spesifikke forhold med selskapene.

– Vi har årlig rundt 2300 møter med selskapenes ledelse der vi adresserer selskapenes planer, strategier og økonomiske stilling, inkludert spørsmål knyttet til selskapsstyring, miljø og sosiale forhold, sier Skaar. 

– Ikke overrasket

Martinsen mener at Norge burde satse på, og investere penger i, alternativer til forskning på dyr. 

– Det er betenkelig at det ikke settes av fem flate øre til å investere penger til alternativer til å forske på dyr, sier NOAH-lederen. 

Martinsen er ikke overrasket over at Oljefondet har investert penger i selskapet. 

– Det norske Oljefondet er kjent for å ikke forholde seg til etiske valg når de investerer penger, sier hun til TV 2. 

En talsmann for dyreforsøksklinikken sier følgende i en uttalelse til Daily Mail:

– Dyrenes trivsel er kjernen til det vi driver med. Alle forsøk blir utført av kvalifisert, trent personell. Våre anlegg er i full overensstemmelse med alle lover og regler, og rutiner og fasiliteter blir jevnlig gjennomgått og kontrollert av relevante myndigheter, sier han.

Svin på skogen

Tidligere inngikk det amerikanske selskapet Smithfield i Oljefondets portefølje. Selskapet er en av de største produsentene av svin i verden, og har fått sterk kritikk av norske og utenlandske dyrevernsorganisasjoner for dyrevelferden på farmene. 

Skjulte opptak fra innsiden av Smithfield-gårder resulterte i at Dyrevernalliansen i 2010 meldte ifra til Oljefondets Etikkråd. 

Marthe Skaar bekrefter ovenfor TV 2 at Oljefondet ikke lenger har penger investert i selskapet.