Det splitter nye huset hadde hull i taket og ødelagt bad

Men ingen av de to firmaene som bygde huset med grove feil for over 800.000 kroner mener de har gjort noe galt. 

Av Lene Dreyer

– De er en gjeng amatører som leker byggefirma i Norge, sier huseier Espen Rasmussen om firmaene XO Bygg og Elementhus Scandinavia som bygde huset deres på Nesodden. 

Espen og samboeren Hilde Lillejord er i samme båt som flere andre familier i Norge. Alle står igjen med regninger på flere hundre tusen kroner etter alvorlige byggefeil utført av disse firmaene. Nå har både XO bygg og Elementhus Scandinavia slått seg konkurs og kundene står rettsløse tilbake. 

Les Hilde og Espens tips for å komme best mulig unna en lignende situasjon lenger ned i artikkelen. 

Prosjektet raknet 

Det var i fjor vår at Hilde, Espen og deres tre barn skulle realisere sitt livs største prosjekt med å bygge et selvtegnet hus til sju millioner kroner. Huset kom som moduler fra Latvia og ble oppført av latviske arbeidere fra Elementhus Scandinavia. 

– I starten var vi veldig positive, men så raknet det ene etter det andre, forteller Hilde. 

HULL TVERS IGJENNOM: Takstingeniør Rolf Ekholt drar opp klissvåt takpapp som dekker et hull tvers gjennom taket.
HULL TVERS IGJENNOM: Takstingeniør Rolf Ekholt drar opp klissvåt takpapp som dekker et hull tvers gjennom taket.

Hilde og Espen oppdaget blant annet at det ikke var en lovpålagt, ansvarlig byggeleder til stede på prosjektet. Dialogen med arbeiderne var også vanskelig ettersom ingen snakket noe særlig engelsk.   

Og da Hilde og Espen skulle overta huset i fjor høst fant to takstmenn alvorlige brudd på de norske byggeforskriftene. Alle de tre våtrommene manglet membran og det var hull i taket, i tillegg til mange andre feil og mangler overalt i huset. Hilde, Espen og barna måtte dermed skaffe seg et midlertidig sted å bo i tre måneder istedenfor å flytte inn i sitt nye hjem.    

– Taktekkingen er en fadese 

Når «TV 2 hjelper deg» besøker Hilde og Espen første gang, er også den erfarne takstingeniøren Rolf Ekholt fra takstfirmaet TTC til stede. 

- Taktekkingen er en fadese, utbryter han når vi ser en stor vanndam like ved pipa. Der har arbeiderne først laget et hull til pipa, deretter har de ombestemt seg og flyttet pipa lenger bort uten å dekke det første hullet med annet enn takpapp. Dermed renner det vann rett inn i konstruksjonen. 

Også skjøtene på takpappen er så dårlig utført at takstmann Ekholt frykter fuktskader i løpet av noen måneder, og han er ikke i tvil om at hele taket må legges på nytt. I tillegg mistenker Ekholt at det ikke er god nok lufting bak kledningen, noe som kan føre til mugg- og råteskader. 

Også de tre våtrommene må rives og bygges på nytt. Takstmann og bygningsingeniør Bart Rall fra Avio AS kaller jobben som er gjort amatørmessig, ettersom alle våtrommene er utette.

MÅTTE RIVES: Hilde og takstmann Bart Rall på ett av badene som måtte rives og bygges på nytt.
MÅTTE RIVES: Hilde og takstmann Bart Rall på ett av badene som måtte rives og bygges på nytt.

Trodde de valgte gode firma

Hilde og Espen tegnet kontrakt med firmaet XO Bygg etter tips fra bekjente. Eierne av XO Bygg eide også deler av det norsk-latviske firmaet Elementhus Scandinavia som utførte selve byggingen. Men i fjor sommer valgte styreleder Bengt Haugland i XO Bygg å kvitte seg med alle ansatte og overta jobben som daglig leder selv. Det var da problemene startet for alvor.   

Hilde og Espen opplevde blant annet at Bengt Haugland og daglig leder Raitis Macans fra Elementhus Scandinavia ba dem betale 200.000 kroner mer for huset.   

- Hvis vi ikke betalte ville de trekke ut arbeiderne. Da ble vi veldig stressa og redde, men samtidig også veldig skeptiske, forteller Espen. 

Hvordan unngå store tap?

De tok kontakt med advokat Ketil Krohn Venås i Dæhli Bull & Co. Hilde og Espen hadde nemlig sørget for å ha en husforsikring som dekker mesteparten av advokatutgiftene opp til 100.000 kr, og advokatens råd ble verdifulle.  

Advokat Venås ba dem om ikke å betale mer, men heller holde tilbake deler av kjøpesummen som man i henhold til loven har rett til. Hilde og Espen holdt dermed tilbake 320.000 kroner. 

Takstingeniør Rolf Ekholt viser de dårlige skjøtene som vil føre fukt inn i konstruksjonen i løpet av kort tid.
Takstingeniør Rolf Ekholt viser de dårlige skjøtene som vil føre fukt inn i konstruksjonen i løpet av kort tid.

Alle byggeprosjekt med lovlige kontrakter skal også ha en bankgaranti på 10 prosent av kjøpesummen for å sikre kundene fem års reklamasjonsrett. Siden Hilde og Espen kunne dokumentere store feil på huset da XO Bygg gikk konkurs, fikk de utbetalt 320.000 kroner i bankgaranti. 

Selv om det betyr at den fremtidige reklamasjonsretten er borte, har de foreløpig sluppet unna med ekstrautgifter på 200.000 kroner istedenfor 800.000 kroner.      

Vanskelig å få godkjent huset 

En konkurs betyr ikke bare et økonomisk tap for kundene som rammes. Hilde og Espen opplevde at det ble vanskelig å få andre firmaer å søke ansvarsrett for arbeidene utført av XO Bygg og Elementhus Scandinavia. 

De sju firmaene som reparerte alle feilene måtte dermed søke ansvarsrett for hver sine prosjekt, ettersom XO Bygg ikke lenger kunne søke for hele huset.  I tillegg var det tidkrevende å få på plass en ferdigattest som man trenger før man får flytte inn i huset.  

DYRE FEIL: Hilde Lillejord og Espen Rasmussens hus til sju millioner kroner hadde byggefeil for over 800.000 kroner.
DYRE FEIL: Hilde Lillejord og Espen Rasmussens hus til sju millioner kroner hadde byggefeil for over 800.000 kroner.

Flere andre familier rammet

«TV 2 hjelper deg» har også vært i kontakt med fire andre familier som sitter igjen med en regning på til sammen 2,5 millioner kroner etter at XO Bygg gikk konkurs. I tillegg vet vi at flere andre norske familier som hadde kontrakter direkte med Elementhus Scandinavia, har tapt store beløp på grove byggefeil.  

Likevel vil verken Bengt Haugland i XO Bygg eller Raitis Macans i Elementhus Scandinavia innrømme noen feil, noe Hilde og Espens advokat Ketil Krohn Venås reagerer på. 

– Når man ser på alle forskriftsbruddene og bruddene på norske byggeregler, så er det helt uforståelig. 

Verken Haugland eller Macans ville stille til intervju i «TV 2 hjelper deg».