Inviterte til spleiselag, fikk selv bonusfest 

Samme år som banken hevet lånerenten og kuttet årsverk, fikk konsernlederen 26 prosent mer i bonus. 

For akkurat ett år siden varslet DNB om at de var nødt til å sette opp lånerenten. De ga de skjerpede kravene til bankenes egenkapital, fra norske og europeiske myndigheter, skylden for de økte rentene. I løpet av 2013 har banken også gjennomgått store strukturendringer. Som en del av dette skal banken kvitte seg med inntil 1500 årsverk over en toårs periode. Torsdag ble tallene for fjorårets lønns- og bonusfest lagt frem