Politijurist Ole Bjørn (62) har over 200 uløste saker på pulten sin

I snitt ligger det 75 uløste saker på pulten til hver eneste politijurist i landet.
Konsekvensen er at politiet stadig oftere må henlegge anmeldte saker.

Som TV 2 har fortalt, henla politiet dobbelt så mange saker på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet i fjor, som de gjorde i 2007. 

Dette skjer samtidig som anmeldt kriminalitet totalt sett går ned, og som politiet blir stadig flere ansatte. 

FRYKTER KONSEKVENSENE: Politijurist Ole Bjørn Mevatne frykter tilliten til politiet vil svekkes i takt med etterslepet i påtalemyndigheten.  (Foto: Marit Hommedal / SCANPIX)
FRYKTER KONSEKVENSENE: Politijurist Ole Bjørn Mevatne frykter tilliten til politiet vil svekkes i takt med etterslepet i påtalemyndigheten.  (Foto: Marit Hommedal / SCANPIX)

Politiadvokat og leder i Politijuristene, Sverre Bromander, mener dette er en utvikling som vil fortsette i årene fremover. 

75 uløste saker hver

– Det er mange som ikke vil få oppklart sakene sine fremover. I snitt har hver eneste politijurist i Norge akkurat nå 75 saker som allerede er mer enn tre måneder gamle liggende på pulten sin. At så mange saker venter på behandling er urovekkende, sier Bromander, som er leder for landets største fagforening for politijurister.

Politijurist i Hordaland politidistrikt, Ole Bjørn Mevatne, kjenner seg godt igjen i situasjonen. 

Som politijurist i landets nest største politidistrikt, ligger han et stykke over snittet. Når TV 2 besøker kontoret hans, har han totalt over 200 saker som venter på hans behandling.

– Det er ikke uvanlig høyt. Det er faktisk noe lavere enn hva som er vanlig, sier han.

Han forsøker å behandle sakene etter hvert. Problemet er bare at når noen er ryddet unna, har enda flere kommet inn nederst i bunken. 

Han frykter at etterslepet i påtalemyndigheten kan føre til at færre velger å anmelde kriminaliteten de blir utsatt for til politiet. 

– Publikumsmålinger viser stort sett at tilliten til politiet er høy, men vi kan komme til et punkt hvor det blir for mange oppslag om at politiet henlegger saker uten å gjøre med dem. Hvis henleggelser på grunn av saksbehandlingkapasitet skjer for ofte, kan det medføre at folk velger å ikke anmelde lenger. Da er vi ute på ville veier, sier Mevatne. 

Vil fortsette å øke 

Ved utgangen av 2013 manglet 85 381 anmeldte saker en påtaleavgjørelse. 45 031 av disse, hadde da lagt på pultene til landets påtalejurister i over tre måneder. Dette er en økning på over 7000 saker sammenlignet med tallene fra 2011. 

VARSKU: Leder i Politijuristene, Sverre Bromander, tror etterslepet vil fortsette å øke i årene fremover. (Arkivfoto)
VARSKU: Leder i Politijuristene, Sverre Bromander, tror etterslepet vil fortsette å øke i årene fremover. (Arkivfoto)

Sverre Bromander mener situasjonen er alarmerende. Fokus på beredskap og operativt politi i stor grad har preget debatten om fremtidens politi de siste årene. Bromander mener det har blitt avsatt for lite ressurser til den delen av politiet som etterforsker og irettefører kriminaliteten. Konsekvensen er at mange saker kort og godt må legges bort, før politiet i det hele tatt har etterforsket dem. 

– Jeg er overbevist om at antall henleggelser på grunn av for liten kapasitet bare vil øke, og kanskje øke kraftig. Flere kriminelle vil slippe unna, sier Bromander. 

Henlagt med kjent gjerningsmann

TV 2 har tidligere fortalt om ID-tyveriofferet Frank Kaspersen (30). Han har opplevd å få saken sin henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet to ganger siden november i fjor. Dette til tross for at han selv fant gjerningsmannen, og overtalte ham til å bli med på politistasjonen for å tilstå. 

– Jeg fikk et klapp på skulderen, og beskjed om at jeg hadde gjort en god jobb. Likevel sa politiet til meg at de ikke hadde kapasitet til å ta i mot gjerningsmannens tilståelse, sa Kaspersen til TV 2. 

Landets høyeste påtalemyndighet mener økningen i henleggelser kan bidra til å bygge ned tilliten befolkningen har til politiet.  

– Vi ser på tallene som bekymringsfulle. Det er ingen tvil om at dette kan påvirke folks tillit til hvordan vi klarer å bekjempe kriminalitet, sier assisterende Riksadvokat, Knut Erik Sæther.

Justisminister Anders Anundsen, mener situasjonen er uakseptabel. 

– Jeg har tidligere skrevet brev til Riksadvokaten for å peke på at vi i fellesskap må finne løsninger på dette. Det at man ikke har ressurser til å etterforske og iretteføre sakene er en uakseptabel situasjon i det omfanget vi ser nå, sier Anundsen til TV 2. 

– Kapasiteten er allerede sprengt

Sverre Bromander tror stadig flere kommer til å oppleve det samme som Kaspersen i årene som kommer. 

– Etterforsknings- og iretteføringskapasiteten er allerede sprengt. Jeg tror vi vil se enda flere henleggelser i et forsøk på å bedre restanse- og saksbehandlingstidsstatistikken, sier Bromander. 

Den erfarne påtalejuristen anslår at man trenger nærmere 100 nye påtalejurister i politiet for å klare å bedre situasjonen. 

– Saken er at etterforskning og iretteføring av kriminalitet er blitt salderingsposten i jakten på å klare alle andre krav og oppgaver. Inntil man faktisk tar tak i problemene, som er lav bemanning, alt for mange erfarne som slutter og alt for liten tid til å arbeide med hver sak, kommer antall henleggelser til å øke. Kriminaliteten vil ikke bli oppklart og de kriminelle vil slippe unna, sier Bromander.