VIKTIG RETTSSAK: En sak har blitt reist mot en mor i Storbritannia som drakk store mengder alkohol under svangerskapet. Illustrasjonsfoto: Jamie Grill / Getty Images
VIKTIG RETTSSAK: En sak har blitt reist mot en mor i Storbritannia som drakk store mengder alkohol under svangerskapet. Illustrasjonsfoto: Jamie Grill / Getty Images

Alkohol under svangerskap kan bli ulovlig i Storbritannia 

En pågående rettssak mot en kvinne som drakk under svangerskap kan fremkalle lovendringer.

En sak har blitt reist mot en mor i Storbritannia som drakk store mengder alkohol under svangerskapet.

Ifølge The Independent fortsatte kvinnen å drikke på tross av at legen hennes advarte mot at dette kunne føre til alvorlige skader på hennes ufødte barn.

Ble dømt

Datteren, som i dag er seks år, ble født med føtalt alkoholsyndrom, en samlebetegnelse for skader forårsaket av at mor har brukt alkohol under svangerskapet. Det kan føre til både fysiske og psykiske problemer for barnet.

The Telegraph skriver at barnet havnet i fosterhjem, og at det siden ble reist sak mot moren, i et forsøk på å sikre datteren økonomisk oppreisning.

I 2011 avgjorde retten at barnet hadde lidd store skader, som kan sammenlignes med vold som ellers vil bli regnet som kriminelt. Hun ble dømt etter en lov som sier at det er en kriminell handling å bruke gift på en måte som setter liv i fare eller påfører store skader. Dermed kunne datteren ha krav på å få utbetalt erstatning.

Dommen annullert

Men Kontoret for voldsoffererstatning i Storbritannia utfordret avgjørelsen, og den ble siden annullert i desember 2013.

Dommer Howard Levenson konkluderte med at barnet under svangerskapet ikke var en person, men fortsatt et foster.

Nå er imidlertid saken anket.

Dersom den kommer opp kan utfallet medføre store konsekvenser for alle gravide kvinner i Storbritannia. Dette kommer av at Storbritannia ikke har en grunnlov, men et lovverk som i stor grad er basert på statuetter og sedvanerett. Denne domsavsigelsen kan derfor danne presedens for andre lignende rettssaker.

Motstander av forbud

Susan Fleisher er grunnleggeren av NOFAS-UK, en organisasjon som jobber for økt bevissthet rundt alkoholkonsum under svangerskapet. Hun sier til The Sunday Times at et forbud er feil måte å håndtere problemet på. 

– Kvinner kan ikke bli straffeforfulgt for noe de ikke har kjennskap til. Og for å være ærlig, kvinner som er alkoholikere, som har et problem med alkohol, bør få støtte og informasjon slik at de vet at de risikerer å skade et liv, sier Fleisher.

Økende problem

Stadig flere barn blir født med saker som følge av morens alkoholinntak under svangerskapet. I løpet av de siste tre årene har det vært mer enn 50 prosent øking i barn som blir født med føtalt alkoholsyndrom. 

Bare i fjor ble 313 babyer født med slike skader og eksperter advarer kommende mødre som kun tror det gjelder store mengder alkohol.

15 år gamle Glenn har samme mentale tilstand som en fireåring. Han får flytende føde og må bruke bleier. Alt dette på grunn av at moren drakk jevnlig under svangerskapet.

Adoptivmoren til Glenn mener at avhold burde være intet annet enn en selvfølge.