Slik reddet Liam (7) livet etter hjerneblødningen

Bare én av ti nordmenn som rammes av hjerneslag får behandling i tide. 

Da syv år gamle Liam Elias Nicolaysen fikk hjerneblødning i et friminutt handlet det om minutter for å redde livet hans. 

Lenge var det også usikkert om han ville overleve. Men fortellingen om Liam er historien om da alt klaffet.

Se videoreportasjen om Liam øverst i saken! 

Reddet i tide

 For riktig respons fra AMK - sentralen som sendte Luftambulansetjensten til Skogmo skole i Jessheim og en stor innsats fra hjernekirurgene ved Oslo universitetssykehus gjorde at Liam i dag er en glad og aktiv tiåring.

Det er nå like mange som får hjerneslag som hjerteinfarkt i Norge, og hjerneslag er i dag den største årsaken til uførhet. Men bare en av ti nordmenn som rammes av hjerneslag får behandling tidsnok.

Alarmerende mener Luftambulansen - som forteller at de har kapasitet til å gi livreddende nødtransport til langt flere, dersom de hadde blitt varlet av AMK - sentralene.

Mange kommer for sent 

 – Det er hevet over enhver tvil at mange personer som får hjernslag dør fordi de kommer for sent til behandling, sier Hans Morten Lossius som er professor i akuttmedisin og forskningsjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse til TV 2. 

Han sier at tid er ekstremt avgjørende for disse pasientene, forteller Lossius.

– Det dør to millioner hjerneceller per minutt. For pasienten kan det utgjøre forskjellen på å bevare hjernefunksjon eller å tape hjernefunksjon, men det har også veldig store konsekvenser for samfunnet, økonomisk.

Les mer om hjerneslag her  

Han forteller at årsakene til at så mange kommer for sent til å få en god behandling er flere.

– Pasientene nøler for lenge, eller de pårørende nøler ofte for lege før de varsler og der tapes det mye verdifull tid.

Ikke klare retningslinjer 

Men til tross medisinske kunnskap om at sekundene teller - finnes det heller ikke klare retningslinjer ved AMK-sentralene som sier at Luftambulanse bør brukes ved hjerneslag.

 Lossius mener det ikke er nok kompetanse i AMK sentralene til å plukke ut hjerneslagene og gi dem høy prioritet.

 – Vi må prioitere disse alarmene høyere, sier han.

Avdelingsoverlegen ved AMK-sentralen i Oslo og Akershus Andreas Hansen ser alvorlig på at så mange ikke får den hjelpen de trenger.

 

Må fange opp flere 

Hansen mener de ansatte ved landets AMK - sentraler har god faglig tyngde, men at kriteriene for når man benytter Luftambulansen bør gjennomgås på nytt.

– Vi her på AMK kan bli bedre til å fange opp personer, pasienter med hjerneslag symptomer. Vi må selvfølgelig også se på våres retningslinjer og prosedyrer - våre utkallelseskriterier til luftambulansen.

Hvert år får 16000 nordmenn hjerneslag. Av disse rykker Luftambulansen ut til kun 300. Selv mener de at tallet burde vært langt høyere.

– Oppimot 3000 hjerneslagpasienter, burde vi kunne nå med luftambulansetjenesten, slår Hans Morten Lossius fast.

Liams mor, Bente Nicolaysen er takknemlig for alt som gikk bra. Helt fra valgene som ble tatt ved AMK- sentralen i Oslo og Akershus til teamet på Rikshospitalet.

– Det er utrolig viktig at hjelpen er der når man trenger den. Det tenker vi ofte på, at vi kunne vært en av dem som ikke fikk den hjelpen den dagen. Da hadde Liam mistet livet. Det vet vi.

Foto: HJERNE.NO
Foto: HJERNE.NO