SIER OPP: Gjennomtrekket av ansatte ved Statsadvokatsembetene i landet bekymrer riksadvokatens kontor. (Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2)
SIER OPP: Gjennomtrekket av ansatte ved Statsadvokatsembetene i landet bekymrer riksadvokatens kontor. (Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2)

Rekordmange statsadvokater sier opp 

De skal være krumtappen i norsk påtalemyndighet. Likevel sa nærmere 1 av 5 statsadvokater opp jobben sin i 2013.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tallenes tale er klare. Andelen som sier opp stillingen sin, såkalt turnover, var rekordhøy blant statsadvokatene i fjor. Av alle som jobbet som statsadvokat ved inngangen av 2013, valgte hele 17 prosent å avslutte sitt arbeidsforhold i løpet av kalenderåret. Det er mer enn dobbelt så mange som i 2008, viser tallene TV 2 har fått fra Riksadvokaten. 

Assisterende riksadvokat, Knut Erik Sæther, betegner tallene som bekymringsfulle.

– Turnoveren er alt for høy. Spesielt ute i de regionale Statsadvokatembetene ser vi en urovekkende høy turnover. Mange søker seg til dommerstillinger, i det hele tatt at til stillinger som avlønnes bedre en det statsadvokatene i dag gjør, sier Sæther.

Rekordmange sa opp

Han er ikke i tvil om hva som har ført til det rekordhøye frafallet.

– Det er ingen tvil om at Statsadvokatene lønnsmessig har kommet i bakevja sammenlignet med for eksempel tingrettsdommere. Lønnsnivået mellom tingrettsdommere og statsadvokatene skal ligge på samme nivå, men i dag tjener sistnevnte betydelig mindre. Lønnssituasjonen, sammen med andre faktorer som høyt arbeidspress, leder til en for stor turnover, mener landets assisterende Riksadvokat.

Også blant de som blir værende i jobben, merkes problematikken.

Statsadvokat ved Hordaland Statsadvokatembeter, Rudolf Christoffersen, er bekymret over hvor mange av hans kolleger i den høyere påtalemyndighet som velger å slutte i jobben som statsadvokat.

– Effektiv og god kriminalitetsbekjempelse handler om mye mer enn bare mer politi i gatene. Veksten i alvorlig og organisert kriminalitet stiller stadig større krav til de jurister i påtalemyndigheten som skal lede etterforskningen og iretteføre sakene i retten. Det er derfor viktig å beholde erfarne og dyktige politi- og statsadvokater sier Christoffersen.

Utlyste stilling: Én søker

Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet tjener tingrettsdommere årlig 993 000 kroner. Statsadvokatenes lønn ligger mellom 150 000-250 000 kroner lavere enn dette, avhengig av ansiennitet. 

VARSKU: Assisterende Riksadvokat, Knut Erik Sæther, mener situasjonen er bekymringsfull. (Foto: Helene Spurkeland / TV 2)
VARSKU: Assisterende Riksadvokat, Knut Erik Sæther, mener situasjonen er bekymringsfull. (Foto: Helene Spurkeland / TV 2)

– Det er veldig viktig at statsadvokatene får tilstrekkelig gode arbeidsbetingelser. Både fordi de fører de alvorligste straffesakene, men også fordi statsadvokatene gjennom inspeksjoner, fagledelse og annen veiledning har en helt unik posisjon til å kunne heve straffesaksbehandlingen i politiet generelt, sier Sæther.Frafallet i Statsadvokatembetene gjenspeiles også i rekrutteringsutfordringene som flere embeter sliter med. Ifølge Sæther er det i dag utfordrende å rekruttere nye statsadvokater, spesielt i noen av distriktene.

Statsadvokater i Norge

  • Statsadvokatene skal føre de mest alvorlige straffesakene på vegne av påtalemyndigheten.
  • Det finnes nærmere 150 ansatte fordelt på landets elleve Statsadvokatsembeter. Statsadvokatene har også en sentral rolle i oppfølgingsarbeidet av de politidistriktene som ligger under hver enkelt Statsadvokatembetes ansvarsområde.
  • Det er statsadvokatene som også skal sikre at de lokale påtalemyndighetene over hele Norge følger de retningslinjene som Riksadvokaten har satt. Dette gjøres gjennom inspeksjoner, veiledning og annen fagledelse.

 Kilde: Riksadvokaten 

– Da førstestatsadvokaten i Rogaland nylig utlyste en stilling som statsadvokat, var det kun én søker til jobben. Generelt har det de siste årene vært et magert rekrutteringsgrunnlag. Dette er bekymringsfullt, sier Sæther. 

Populære klipp på TV2.no:

Vis flere