PST frykter kinesisk 4G-spionasje

For fem år siden gikk Politiets sikkerhetstjeneste til Regjeringen og advarte mot spionasje mot mobilnettet. Nå går de for første gang ut offentlig med sin bekymring.

Mobildekningen blir stadig bedre, det trådløse nettverket raskere. Hele samfunnet er avhengig av elektronisk kommunikasjon.

Telenettet er kritisk viktig infrastruktur for Norge, men det gjør oss sårbare.

Det er nesten fem år siden sikkerhetstjenesten gikk til regjeringen med bekymring knyttet til spionasje og manipulasjon av telenettet – uten at noe har skjedd.

PST bekymret for kontrollen

Seksjonssjef i PST, Erik Haugland, er bekymret for at Norge ikke har nasjonal kontroll på nettet. 

– Det å ha nasjonal kontroll gjør at vi har begrenset muligheten for manipulasjon av nettet, begrenset muligheten for at andre aktører kan iverksette tjenestenekt – altså sette ned nettet vårt når vi trenger det, sier Haugland til TV 2.

– Vi hindrer muligheten for at utenlandske aktører kan hente ut informasjon som går på dette nettet. Det er mye sensitiv informasjon, fortsetter Haugland.

Kinesisk telegigant står for utbygging

Problemet er at sentrale deler av det norske mobilnettet er kinesisk.

Telegiganten Huawei fikk kontrakt med norske mobiloperatører for flere år siden. Utbyggingen går raskt.

– Som andre sikkerhetstjenester så er vi bekymret for at man ikke har nasjonal kontroll på vårt eget e-kom nett. Vi mener at i det minste må man sørge for å ha et sikkerhetssamarbeid med det landet som den aktøren kommer fra i bunnen, før vi kan vurdere å slippe de til.

Er det et problem at Huawei er kinesisk?

– Det er et problem at det selskapet er fra et land vi ikke har et sikkerhetssamarbeid med.

Regjeringen ble første gang advart i 2009. Etter det TV 2 forstår kom advarslene fra både PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Etterretningstjenesten.

Tok ikke hensyn til røde flagg

Høyres Anders Werp mener den rødgrønne regjeringen ikke gjorde jobben sin.

– Det har vært heist røde flagg fra sikkerhetsmyndighetene i Norge som det ikke har vært tatt hensyn til. Det er ikke godt nok, dette må det gjøres noe med, sier Werp.

USA er et av landene som har nektet Huawei innpass. Nå håper Høyre-politikeren at den nye regjeringen vil ta tak i saken her hjemme.

– Her er det mye å gjøre for den nye regjeringen, for å rydde opp i dette feltet.

Utestengt fra USA

Huawei avviser påstandene om spionasje og sikkerhetsproblemer. Selskapets sjef i Norden og Baltikun sier de at de aldri ville sette integriteten til kundene på spill ved å utlevere opplysninger. 

Les hele tilsvaret fra Huawei nederst i saken

Men flere lands sikkerhetstjenester har advart mot den kinesiske telegiganten. USA er et av landene hvor Huawei er utestengt, og toppsjefene har vært nødt til å møte i åpne høringer. 

Regjeringen peker på hverandre

Men i den nye regjeringen peker statsrådene på hverandre.

Justisminister Anders Anundsen sier at det er samferdselsministeren som har ansvaret for denne saken.

– Når PST er bekymret for det som handler om spionasje og sånne ting, så er ikke det ting jeg har ansvaret for. Jeg har ikke innsikt i det på den måten som en forsvarsminister og en justisminister har. Derfor er det viktig at vi fordeler ansvaret slik at det ligger der det skal ligge. Og derfor har jeg også god dialog med de statsrådene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Så du skyver fra deg ansvaret?

– Nei, jeg tar ansvar for det som ligger under Samferdselsdepartementet. 

Fem år har gått

Mens statsrådene fordeler ansvar går tiden. Det er nesten fem år siden de første advarslene fra PST.

– Det er en del prinsipielle spørsmål som må tas stilling til. Blant annet hvor dypt inn i kjernevirksomheten i norsk ekom-sektor man er villig til å slippe utenlandske aktører. Og det er et spørsmål som vi har forsøkt å bidra med svar og råd på til departementet, sier Erik Haugland i PST. 

AVVISER PÅSTANDENE: Huawei-sjef Kenneth Fredriksen. Foto: TV 2
AVVISER PÅSTANDENE: Huawei-sjef Kenneth Fredriksen. Foto: TV 2

Huawei-sjefen: – Kun løse påstander

Kenneth Fredriksen er sjef for Huawei i Norden og Baltikum. Han sier at påstander om sikkerhetsproblemer og spionasje er grunnløse:

– Spionasje, vel, jeg hører hva du sier. Dette er ikke dokumenterte påstander. Det er kun løse påstander, det er ingen bevis. Vi har vært i bransjen i over 27 år og det har aldri kommet frem bevis som underbygger det ordet.

– Kan dere garantere at ikke kinesiske myndigheter og etterretning har tilgang på utstyr og informasjon fra Huawei?

– Det kan vi garantere. Vi har aldri blitt forespurt, fra verken myndigheter, andre organer eller individer om å utlevere informasjon fra våre kunders nett. Og skulle vi bli spurt om det i fremtiden ville vi ikke imøtekommet den typen henvendelser.

Fredriksen sier at Norge er et viktig marked for Huawei:

– Norge er et veldig modent land når det gjelder bruk av ny teknologi. Faktisk var verdens første 4G-nett, som vi da bygde, bygd her i Norge. Det illustrerer den strategiske posisjonen Norge har og viktigheten av å være tilstede i et lite land som Norge for oss som globalt konsern.

– Vi tar gjerne en åpen og transparent dialog med PST og andre myndighetsorganer i Norge for å komme dem i møte og redusere den bekymringen fordi den er grunnløs. Vi jobber tett med kunder og ønsker også å ha en mye tettere dialog med PST her i Norge om nødvendig.