Menneskehandel-siktet uten opphold får full NAV-støtte

En trusselsiktet 24-åring fra Romania fikk alt han ba om. Det finnes ingen oversikt over hvor mange med ulovlig opphold som får tilsvarende hjelp.

Norske kommuner har ingen oversikt over hvor mange personer uten lovlig opphold som mottar økonomiske ytelser.

I dag kan TV 2 fortelle historien om en 24 år gammel rumensk statsborger som får sosialhjelp- selv om han ikke har noen rettigheter i Norge.

Det var i november i fjor at mannen gikk inn på et Nav-kontor i Oslo. Han ville ha penger. 

I vedtaket fra NAV står det:

«Søker er en enslig mann fra Romania uten oppholds- eller arbeidstillatelse. Han har meldeplikt til Sentrum politistasjon i Oslo i påvente av rettsak. Han har ingen inntekter, rettigheter eller arbeid og søker penger til mat. Da han til nå bare har fått matpengesats 100 kr per dag søker han også om månedskort, lesebriller og vinterjakke».

Den rumenske mannen må melde seg hos politiet hver uke. Det er fordi han er siktet for menneskehandel . Ifølge politiet har 24-åringen fraktet romfolk til Oslo og tvunget dem til tyveri og tigging. Totalt er det 8 fornærmede i saken som nylig ble sendt fra Oslo politidistrikt til statsadvokaten.

Tre dager etter at den den siktede 24 åringen uten oppholdstillatelse ba om hjelp fra NAV fikk han en gladmelding.

«Du får oppjustert støtten til full livsoppholdssats, det vil si fra 100 kr per dag til 6068 kr per måned».

Det er Oslo kommune som betaler stønaden. I tillegg betaler de for mannens bolig. Byråd for helse- og sosiale tjenester i Oslo kommune, Øystein Eriksen Søreide (H), vil ikke kommentere enkeltsaker. Men sier følgende på generelt grunnlag:

– Det kan finnes tilfeller der en person uten lovlig opphold allikevel må bli i landet. I slike tilfeller må kommunen foreta en vurdering og vedkommende kan ha krav på økonomisk hjelp og bolig, sier byråd Øystein  Eriksen Søreide.

Lover endring

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) blir overrasket når han hører om praksisen. Han lover en snarlig endring av regelverket.

– Det at man kan motta ytelser uten lovlig opphold i Norge, det er ikke en ønsket politikk fra denne regjeringen. Jeg jobber nå for å endre forskrifter og regler slik at det blir klart og tydelig at folk som oppholder seg ulovlig i Norge ikke skal ha tilgang på penger fra NAV, sier statsråden.

Ingen oversikt

Norske kommuner har ingen oversikt over hvor mange personer uten lovlig opphold som mottar stønad fra NAV. TV2 har stilt Oslo kommune flere spørsmål for å finne ut omfanget.

– Hvor mange ikke-norske statsborgere får stønad til livsopphold?

– Det blir ikke ført statistikk over hvilket statsborgerskap mottakere av økonomisk sosialhjelp har.  Statsborgerskapet er ikke avgjørende for om en person har rettigheter etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) eller ikke,  svarer  Siri Persson, fagsjef i seksjon for sosiale tjenester i Oslo kommune.

– Hvor mange personer uten opphold og arbeidstillatelse får stønad til livsopphold?

– Det blir ikke ført statistikk over eventuelle ytelser til personer uten lovlig opphold, sier Persson.

Vil endre loven

Arbeids- og sosialministeren vil nå forsøke å få en oversikt over omfanget.

– Jeg skulle gjerne ha ønsket at vi hadde en full og god oversikt over hvor mange som er denne kategorien. Derfor er vi nå i ferd med å endre regelverket også på dette området, sier Robert Eriksson.

Forsvareren til den siktede rumeneren ønsker ikke å kommentere saken.