– Høy profitt og lave straffer for sex-bakmennene

De tvinger kvinner og barn til å selge sex, men slipper altfor billig unna, mener statsadvokat Rudolf Christoffersen.

Statsadvokat Rudolf Christoffersen mener bakmenn som tvinger barn og kvinner til å selge sex i Norge får altfor lave straffer. Christoffersen er regnet som en av Norges fremste eksperter på menneskehandel.

– Vi har de senere år hatt flere menneskehandelssaker hvor straffenivået har ligget mellom ett og et halvt år til tre års fengsel for omfattende misbruk av kvinner over en lengre periode, hvor offer er blitt tvunget til å ha sex med en haug med menn. Det er generert en høy profitt for bakmennene. Likevel lander en på så lavt straffenivå etter en så langvarig og systematisk utnyttelse, sier Christoffersen til TV 2.

Våren 2013: En fattig kvinne fra Romania med psykiske problemer tvinges til å selge sex til menn i Bergen. Etter en tid blir hun tvangsinnlagt på sykehus etter selvmordsforsøk. Politiet pågriper en rumensk mann som siktes for menneskehandel. 

Rumeneren som er pågrepet av politiet tilstår å brutalt å ha unyttet en kvinne til sexsalg. I desember 2013 faller dommen:

«Det bør reageres svært strengt på menneskehandel. Menneskehandel er en forbrytelse som i særlig grad rammer fattige og ressurssvake. I skjerpende retning legges det vekt på at siktede for egen vinning kynisk utnyttet en ressurssvak kvinne som var i en sårbar og vanskelig situasjon», står det i dommen.

Rumeneren får ett års ubetinget fengsel. I tillegg ett års betinget fengsel med to års prøvetid

- Paradis for kriminelle bakmenn

Christoffersen mener lave straffenivåer gjør Norge til et paradis for kriminelle bakmenn. 

– Når det gjelder menneskehandel har ikke straffene den preventive virkning som de burde hatt, fastholder Christoffersen, som i flere år var tilknyttet politiet i Hordalands ekspertgruppe, Exit, som ble etablert for å bekjempe menneskehandel.

Straff for såkalte sovevoldtekter er normalt fire års fengsel, dersom det ikke ligger straffeskjerpende eller formidlende forhold til grunn.

Kriminelle bakmenn som brutalt utnytter ofre for menneskehandel straffes langt mildere, dersom de blir tatt og stilt for domstolen her i landet. 

– Det er klart at alle saker som involverer seksuelle overgrep er alvorlig og skal straffes strengt. Men om en eksempelvis ser på straffene for sovevoldtekt og menneskehandel, så det er ingen sammenheng mellom straffverdigheten mellom disse handlingene, avslutter Christoffersen.