Mulla Krekar har søkt om prøveløslatelse

Mullaen ønsker å komme ut i frihet for å fortsette sitt arbeid, ifølge advokaten hans.

Krekar soner sin for tiden sin fengselsstraff ved Kongsvinger fengsel. I all stillhet har han søkt Kriminalomsorgen om å bli prøveløslatt. TV 2 vet at mullaen vil ha sonet ferdig to tredjedeler av sin straff den 15. februar. Den tidligere kurdiske geriljalederen fikk en dom for trusler på to år og ti måneder av Borgarting lagmannsrett i desember 2012.
Se dagens overskrifter

Mer innhold fra TV 2