KREVER ERSTATNING: Dag Rørbakks krav pm erstatning har blitt avslått to ganger. Nå stevner han Pasientskadenemda.
KREVER ERSTATNING: Dag Rørbakks krav pm erstatning har blitt avslått to ganger. Nå stevner han Pasientskadenemda.

Kreftpasient glemt i kø i et år - får ikke erstatning

Nå stevner Dag Rørbakk Pasientskadenemda.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 har i flere reportasjer fortalt hvordan Dag Rørbakk ble glemt i systemet etter at en lege fattet mistanke til at han kunne lide av prostatakreft. Først ett år etter første utredning ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø, ble han innkalt på nytt. 

– Jeg purret på sykehuset også, men ble avvist, forteller Rørbakk til TV 2.

– Hadde jeg fått behandling i rett tid, hadde oddsene vært langt bedre. Jeg har nå gjennomgått en knallhard behandling, hvor også mye friskt vev er blitt bestrålet på grunn av at kreften hadde spredt seg til lymfeknutene.

Anke avslått

Rørbakk anmeldte sykehuset til politiet men saken ble henlagt i løpet av få dager. Etter at saken ble kjent har Rørbakk fått en uforbeholden unnskyldning fra direktøren på UNN. Rørbakk har tatt til orde for en egen helseenhet i politiet.

Nå har erstatningskravet blitt avslått både i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og ankeinstansen, Pasientskadenemnda.

Sistnevnte legger til grunn at det ikke var farlig nok at kreften ble stående ubehandlet: 

«Nemnda legger til grunn at forsinkelsen ikke har forverret pasientens prognose i betydelig grad og at det ikke foreligger grunnlag for erstatning som følge av forverret prognose», står det i Pasientskadenemdas vedtak.

Uenig

Dette reagerer Rørbakk kraftig på.

– Kreftspesialister jeg har vært i kontakt med er helt uenig med NPE og Pasientskadenemnda i at ett år på uprioritert venteliste ikke har gitt prognosetap, sier Rørbakk og legger til at Statens Helsetilsyn har konkludert med at UNN har brutt spesialisthelsetjenesteloven i hans tilfelle.

Rørbakk mener at tiden det tok før kreften ble oppdaget har økt risikoen for spredning, i tillegg til at behandlingen har blitt mer komplisert enn den trengte å være. 

– Behandlingen fører til utmattelse med påfølgende sykemeldinger, mage- og tarm-problemer. I mitt tilfelle fikk jeg et langt større strålefelt fordi kreften hadde spredt seg, noe som selvsagt øker faren for mer alvorlige bivirkninger på kort og lang sikt, sier 58-åringen.

Stevner

Nå har han tatt ut stevning mot Pasientskadenemnda, og krever både erstatning og dekkede saksomkostninger.

– Jeg ønsker å ta opp kampen for å kunne bidra til å hindre at andre pasienter skal havne i samme situasjon som meg selv, sier Rørbakk.