REGISTER: På denne nettsiden kan du finne oversikt over leger som reserverer fra å sette inn spiral, skrive ut resept på p-piller og mot å henvise til abort og assistert befruktning. Foto: Skjermdump
REGISTER: På denne nettsiden kan du finne oversikt over leger som reserverer fra å sette inn spiral, skrive ut resept på p-piller og mot å henvise til abort og assistert befruktning. Foto: Skjermdump

Publiserer liste over leger som reserverer seg

Så langt har nettstedet Legelisten.no registrert 14 leger, fordelt på syv fylker.

Debatten om reservasjonsretten har gått høyt og lavt den siste tiden. Konkret går Helsedepartementets forslag ut på å åpne for at kommunene selv skal få bestemme om fastlegene skal få lov til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort.

Helseminister Bent Høie (H) mener ikke at dette forslaget strammer inn abortloven.

– Tvert imot. Den strammer inn praksisen som har eksistert i strid med regelverket i mange år, sier Høie i en pressemelding.

Lager oversikt

Nettopp denne årelange og udokumenterte praksisen er det Legelisten.no har sett seg lei av. Nå har nettstedet laget en oversikt over hvilke leger - som allerede før forslaget - praktiserer reservasjonsretten. Enten det dreier seg om reservering mot å sette inn spiral, skrive ut resept på P-piller eller å henvise til abort og assistert befruktning. Så langt er 14 leger blitt registrert. Se det totale antallet fordelt på fylker i faktaboksen.

Nettstedet har siden 2012 latt folk kommentere fastleger landet rundt, og daglig leder Lars Haakon Søraas mener reservasjonsretten er et viktig element når pasienter skal bestemme seg for hvilken fastlege de ønsker.

– Vi mener det er relevant for pasienter som vil finne en ny fastlege. Derfor gjør vi dette tilgjengelig for alle. Vi har tatt et krafttak nå for å få tak i så komplett informasjon så mulig, forteller Søraas. 

Ulik praksis

Søraas forteller at de tidligere har valgt å ikke ha et slikt register, siden de har oppfattet en slik reservasjon som lovstridig. Nå mener han imidlertid at sakene som har vært fremme i medienes søkelys den siste tiden, viser at ansvarlige myndigheter ser ut til å akseptere den omstridte praksisen. 

– Noen mener kanskje at dette er en sak mellom legen og pasienten. Vi mener nye og eksisterende pasienter må vite om dette, før den dagen de har dette behovet, sier Søraas. 

MER ÅPENHET: Daglig leder i Legelisten.no, Lars Haakon Søraas, mener folk bør vite hva slags reservasjonspraksis som blir ført.
MER ÅPENHET: Daglig leder i Legelisten.no, Lars Haakon Søraas, mener folk bør vite hva slags reservasjonspraksis som blir ført.

Byttet side

Det er ikke første gang dette spørsmålet har blitt vurdert. I januar 2013 kom Stålset-utvalget frem til at «Det bør ikke aksepteres at legens oppfatninger av ulike spørsmål som abort, assistert befruktning og prevensjon skal kunne hindre tilgang til en likeverdig og forutsigbar førstelinje i alle landets kommuner innen den offentlige helsetjenesten.”

Denne gangen er tonen en annen. Et av Krf sine krav under forhandlingene med Solberg-regjeringen i oktober var nettopp reservasjonsretten. Høyre har tidligere vært motstander av denne retten, men snudde under regjeringsforhandlingene. Det betyr at både Krf, Høyre og FrP er for forslaget, mens Venstre, Arbeiderpartiet og SV er mot.

Omfattende arbeid

I arbeidet med å lage registeret har nettstedet registrert tips fra brukere og notert ned de som har uttalt seg via mediene. De har også ringt rundt til legekontor og kommuneoverleger. 

– Vi vet ikke sikkert hvor komplett listen er. Den kan ha mangler, men vi antar at vi vil få tips fra brukerne våre om flere leger som har reservert seg, forteller Søraas.