Lege: – Slutter hvis jeg ikke får reservere meg mot spiral

Nå krever Torgeir Micaelsen (Ap) at helseministeren ordner opp i reservasjonsjungelen. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
KREVER ENDRING: Torgeir Micaelsen (Ap), nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, sier vi er i ferd med å få en reservasjonsjungel der det ikke er mulig å vite hvilke leger som er reservert mot hva. Nå krever han at helseminister Bent Høie (H) ordner opp. Foto: TV2
KREVER ENDRING: Torgeir Micaelsen (Ap), nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, sier vi er i ferd med å få en reservasjonsjungel der det ikke er mulig å vite hvilke leger som er reservert mot hva. Nå krever han at helseminister Bent Høie (H) ordner opp. Foto: TV2

Ved Bø legesenter i Telemark reserverer tre av sju leger seg mot enten å henvise til abort eller til å sette inn prevensjonsmiddelet spiral.

Lege Dag Sele sier til TV 2 at han kommer til å slutte som fastlege dersom han ikke får reservere seg mot å sette inn spiral.

– Dette er ingen omkamp om abortloven. Det er ingen politisk agenda fra vår side i det hele tatt. Dette er en nødvendig reservasjon ut fra min samvittighet, sier han.

Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Torgeir Micaelsen (Ap), er redd vi er i ferd med å få en reservasjonsjungel.

Det finnes ingen registre som viser hvilke fastleger som har reservert seg, eller hva de har reservert seg mot.

– Dette er helt uakseptabelt. Kvinner skal kunne føle seg helt trygge på at den fastlegen de har skal kunne utføre de oppgavene de har krav på etter loven i dag, sier Micaelsen til TV2.

Krav på prevensjon 

RESERVERT: Ole Andre Skalstad har reservert seg mot å sette inn spiral på kvinner som ønsker dette som prevensjonsmiddel. Foto: TV2
RESERVERT: Ole Andre Skalstad har reservert seg mot å sette inn spiral på kvinner som ønsker dette som prevensjonsmiddel. Foto: TV2

Kvinner i Norge i dag har nemlig krav på å få hjelp til alle typer prevensjon. Det at Telemark kommune har gitt Bø legekontor lov til å drive med reservasjonsrett strider med regelverket.

– Regelverket er krystallklart, men det blir ikke overholdt. Det er nå Høyre og helseminister Bent Høies ansvar å få ryddet opp i dette, sier Micaelsen.

– Ja, det er jeg helt enig i, at den metoden den forrige regjeringen prøvde seg på ikke har ført fram, sier Helseminister Bent Høie (H).

Om noen dager sender han forslag til lovendring ut på høring. Forslaget sier at det skal bli lov å reservere seg mot abort.

– Prevensjon, assistert befruktning og lignende vil det ikke, innenfor det nye regelverket, være mulig å reservere seg mot, sier Høie.

LOVFORSLAG: Helseminister Bent Høie sender snart et nytt lovforslag ut på høring. Foto: TV2
LOVFORSLAG: Helseminister Bent Høie sender snart et nytt lovforslag ut på høring. Foto: TV2

Han varsler også at det skal bli strenger kontroll med at kommunene, som har ansvaret for legetilbudet, håndhever det gjeldende regelverket.

– Blir feil

På Bø legesenter er de fornøyde med praksisen de har, og som de har hatt i over 20 år, som sier at leger kan reservere seg mot forskjellige behandlingsmetoder.

– For meg vil det å sette inn spiral være å utføre en prosedyre som innebærer å avbryte et liv som faktisk er påbegynt, om det er aldri så tidlig, sier lege Dag Sele.

Han har likevel ikke noe problem med å henvise kvinner til abort. En kvinnelig lege ved samme legesenter har derimot reservert seg mot å henvise til abort, men ikke mot å sette inn spiral. 

– Dersom en kvinne kommer til legene som har reservert seg mot å sette inn spiral, vil kvinnene bli satt opp på ny time hos en annen lege ved senteret, sier Ole Andre Skalstad, som også har reservert seg mot å sette inn spiral.

Ingen av de to synes dette er problematisk, og de mener ikke det strider med regelverket.

– I Bø så har vi fellesliste, og det betyr at alle legene har et kollektivt ansvar for helsen til pasientene. Og sånn sett er vår praksis lovlig, sier Skalstad.

Her forklarer han hvorfor han vil slutte dersom han mister retten til å reservere seg: