Denne dingsen skal stoppe dødelig gass

Les hvordan du kan sjekke boligen din for radon, en gass som tar livet av rundt 300 mennesker hvert år. 

Thomas Michichelsen lever av å spore opp og kartlegge den kreftfremkallende gassen radon. TV 2 Nyhetene er med bergenseren på jobb denne januardagen.

Han er på vei inn i en leilighet på Fantoft hvor Astrid Jansen bor. For en tid siden ble det avdekket svært høyt nivå av radon.

– Det ble målt hele 500 becquerel per kvadratmeter inne på mitt soverom, og det er selvsagt skremmende, forteller Jansen.

Sporfilm

– Dette skal vi klare å fikse med ulike tiltak, sier Michelsen som er radonansvarlig i firmaet Recover Nordic.

I noen måneder har Jansen hatt utplassert såkalt sporfilm som har målt radonnivået i leiligheten. I dag skal Michelsen blant annet montere en liten varmegjenvinner som skifter ut luften i leiligheten. 

– Dessuten skal vi tette langs lister, ved sikringsskap og andre steder hvor det er mulig for gassen og trenge opp fra bakken, forklarer Michelsen.

Med egne apparater kan han både spore opp lekkasjer og samtidig måle hvor kraftig strålingen er.

Statens strålevern forklarer hvordan radon måles. Sjekk her hva du kan gjøre med din bolig!

Dreper flere enn trafikken

I 2013 mistet 191 personer livet på norske veier. En kraftig økning fra 2012. Men dette er langt færre enn det antall som i følge norske helsemyndigheter mister livet som følge av radongassen.

Hvert år dør 300 personer som følge av lungekreft utviklet som følge av radon. Dette er det viktigste årsaken til utvikling av lungekreft, etter aktiv røyking. Dette i følge Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Utendørs konsentrasjonen normalt lav, helsefare oppstår først når gassen er i innemiljø. De siste årene har norske helsemyndigheter jobbet med å få på plass et regelverk som skal forebygge helseproblemer som følge av radongass.

Nå kommer EU etter Norge som allerede har innført krav om såkalt radonduk mot bakkenivå i alle nye boliger.

MÅLER: Thomas Michelsens spesialitet er å spore opp den snikende og livsfarlige radongassen. Foto: Ytreeide Hanssen/Nøkland
MÅLER: Thomas Michelsens spesialitet er å spore opp den snikende og livsfarlige radongassen. Foto: Ytreeide Hanssen/Nøkland

Pålagt å sjekke

Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Alle utleiere må derfor sørge for å få målt radonnivåene i utleieboliger som har bakkekontakt eller som ligger i etasjen over denne. Det samme gjelder de som har ansvar for skoler og barnehager. 

– Radon gir lungekreft i høye konsentrasjoner og det er veldig viktig å forebygge og det gjør vi blant annet med den forskrift som nå trer i kraft, sier Ole Harbiz, direktør ved Statens strålevern. 

Radonkonsentrasjon i luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3). Dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 , må utleier/ansvarlig i skole/barnehage sørge for å få iverksatt radonreduserende tiltak.

Dersom det etter tiltak viser seg at nivåene fortsatt er over 100 Bq/m3, må det kunne dokumenteres at tiltak er gjennomført eller at prosess er i gang for iverksette ytterligere tiltak. Årsmiddelverdien skal aldri overstige 200 Bq/m3.  

Truer med tvangsmulkt

– Hvordan skal dette følges opp fra myndighetenes side?

– Alle kommuner i Norge har fått brev hvor de oppfordres til å føre tilsyn med dette her. Av maktmidler til utleier med radonproblemer som ikke har målt, er et pålegg om at de må gjennomføre tiltak om nødvendig, sier Harbiz til TV 2.

Det neste riset bak speilet er tvangsmulkt. Det er virkemidler som Statens strålevern og kommuner har i sin tilsynsvirksomhet.

FÅR HJELP: Astrid Jansen har fått påvist et farlig høyt radonnivå i leiligheten sin. Foto: Ytreeide Hanssen/Nøkland
FÅR HJELP: Astrid Jansen har fått påvist et farlig høyt radonnivå i leiligheten sin. Foto: Ytreeide Hanssen/Nøkland

Krav til nærmere tiltak

Dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 , må utleier/ansvarlig i skole/barnehage sørge for å få iverksatt radonreduserende tiltak.

Og dersom det etter tiltak viser seg at nivåene fortsatt er over 100 Bq/m3, må det kunne dokumenteres at tiltak er gjennomført eller at prosess er i gang for iverksette ytterligere tiltak.

I følge Statens strålevern skal årsmiddelverdien aldri overstige 200 Bq/m3.  

Barnehager og skoler

Nå kan du med loven i hånd kreve at barnehagen eller skolen ditt barn går på er radonsjekket og at eventuelle tiltak er iverksatt. Frist for dette er senest innen april i år.

Også utleiere av leiligheter og boliger får samme tidsfrist. 

Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordluft gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. 

Sover bedre

Michelsen er ferdig med jobben etter en drøy time. Så plasseres nye sporfilmer ut og disse skal ligger et par måneder og måle gjennomsnittsverdiene av radon. Leiligheten kan sannsynligvis friskmeldes en gang ut på våren.

– Vil du sove bedre nå?

– Det er ikke kjekt å vite at man over tid puster inn en gass som er så farlig, så ja. Nå vil jeg nok garantert få bedre søvn, smiler Astrid Jansen