Schumann kan settes fri

TRONDHEIM / OSLO (TV 2): Retten stiller en rekke strenge vilkår for prøveløslatelsen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nokas-ransmann Kjell Alrich Schumann får medhold i at han skal settes på frifot, har Sør-Trøndelag tingrett besluttet.

47-åringens begjæring om prøveløslatelse blir dermed tatt til følge.

Retten har ikke gitt påtalemyndigheten medhold i at Schumann skal fortsette å sone dommen på 16 års forvaring i Trondheim fengsel.

I  rettssaken i forrige uke framholdt Schumann at han angrer og beklager handlingene han begikk under NOKAS-ranet i Stavanger, og at han i dag har fått et nytt ståsted i livet.

Han ønsker å etablere seg på hjemgården i Åsnes i Hedmark, hor han også er tilbudt jobb.

Påtalemyndigheten mener imidlertid at det fortsatt er fare for gjentakelse av alvorlige straffbare handlinger, men retten har ikke gitt påtalemyndigheten medhold i at det er fare for gjentakelse. 

Vedtok dommen på stedet

Retten setter en rekke strenge vilkår for prøveløslatelsen, og det er satt en prøvetid på fem år. Dommen er enstemmig.  

Retten setter som vilkår at Schumann skal ha kontakt med friomsorgen i Hedmark. De skal følge opp med både avtalte og uanmeldte hjemmebesøk, og det skal i utgangspunktet være kontakt mellom Schumann og friomsorgen minst én gang i uka. Ved behov kan det bli snakk om hyppigere besøk.

Han må bosette seg på hjemgården i Åsnes, og kan ikke flytte uten samtykke fra friomsorgen. Han må også søke om tillatelse til eventuelle overnattingsbesøk på andre adresser. Han må oppholde seg på hjemmeadressen mellom klokken 23 og 06 for at vilkåret skal anses som overholdt.

Retten krever også at han skal være i fullt arbeid på dagtid. Arbeidsplassen skal forplikte seg til umiddelbart å gi friomsorgen beskjed om han uteblir fra arbeidet. Eventuell endring av arbeidsplass skal avklares med friomsorgen.

I tillegg setter retten som vilkår at Schumann fortsetter behandlingen hos psykolog så lenge som dette er hensiktsmessig. Retten erkjenner at vilkårene er relativt inngripende, men håper at vilkåret om sysselsetting vil redusere muligheten for at Schumann faller tilbake til vinningskriminalitet med bruk av vold.

Schumann vedtok dommen på stedet.

Schumanns forsvarer, advokat Fredrik Schøne Brodwall, sier at 47-åringen er svært fornøyd med avgjørelsen.

Både Schumann og hans advokat oppfatter avgjørelsen som både grundig og riktig.

Han frykter at påtalemyndigheten vil anke dommen, men han håper at de respekterer avgjørelsen fra tingretten.

Ifølge forsvareren er Schumann fullt inneforstått med de strenge vilkårene som retten har satt.

– Dette er et liv som han allerede har belaget seg på. Han har et ønske om å flytte  tilbake til den gamle familiegården, og jobbe og å leve der for seg selv. Elementene i vilkårene var ting som han hadde planlagt i sitt fremtidige og lovlydige liv, sier Brodwall.

Han legger til at Schumann er fullt klar over hvordan systemet fungerer, og at han dermed ikke vil bli løslatt før det foreligger en rettskraftig dom i hans favør.

14 dagers frist på anke

Statsadvokaten i Rogaland har en frist på 14 dager for å avgjøre om dommen skal ankes, og Schumann blir sittende i fengsel inntil det foreligger en rettskraftig dom. 

Sønnen til politimannen som under ranet ble drept av Schumann, har denne korte kommentaren til rettens avgjørelse:

– Jeg forholder meg til rettens beslutning og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, opplyser Kjetil Klungland til TV 2.

For en uke siden skulle Kjell Alrich Schumann overbevise Sør-Trøndelag tingrett om at han bør prøveløslates. Den nå 47 år gamle mannen ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år etter Nokas-ranet i april 2004.

I retten hevdet Schumann at han har lagt den kriminelle løpebanen bak seg og at han ikke lenger har noen interesse av å drive med kriminalitet.