De norske årstidene er i ferd med å forsvinne

For første gang er effekten av klimaendringene kartlagt for hele den nordlige delen av kloden.

Siden 1880 har den gjennomsnittlige temperaturen på kloden økt med 0,8 grader.

To tredjedeler av oppvarmingen har skjedd de siste tre tiårene.

Under kan du se 132 år med globale oppvarming på 26 sekunder.

Varmest i nord

0,8 grader høres lite ut, men oppvarmingen er ikke jevnt fordelt over hele kloden. Det er blitt varmest over land, og lengst nord.

I nord dekker nå snøen et mindre område om vinteren, og ligger kortere enn tidligere. På Polhavet blir det stadig mindre is. Dette forsterker oppvarmingen, siden mørkere landområder og mørkere hav tar i mot mer varme.

Årstidene forsvinner

Hans Tømmervik ved Norsk institutt for naturforskning, NINA, har undersøkt effekten av klimaendringene i nord.

TINER: I Russland tiner permafrosten, og busker og trær gror opp. Foto: Terry Callaghan
TINER: I Russland tiner permafrosten, og busker og trær gror opp. Foto: Terry Callaghan

I en artikkel på nettsiden til NINA forteller han at temperaturøkningen hos oss har vært størst om vinteren. Det gjør at forskjellen på den årlige maks- og minimumstemperaturen er blitt mindre siden 1982.

– Med andre ord har forskjellen mellom de ulike årstider blitt redusert, sier Tømmervik.

Fortsetter oppvarmingen tror Tømmerås at klimaet i Norge i 2100 vil bli slik klimaet i Frankrike er i dag, med liten forskjell på årstidene, og nesten uten vår og høst.

Satellittbilder

En veldig tydelig konsekvens av klimaendringene er at vekstsesongen er blitt lengre og plantene vokser mer, spesielt lengst nord.

En internasjonal forskergruppe, der også Tømmervik er med, har for første gang undersøkt hvilke endringer som har skjedd med vegetasjonen i nord de siste årene.

GROR IGJEN: Det samme området i Abisko i Sverige fotografert med 32 års mellomrom Foto: Terry Callaghan
GROR IGJEN: Det samme området i Abisko i Sverige fotografert med 32 års mellomrom Foto: Terry Callaghan

Ikke bare i noen få utvalgte områder, men på hele kloden nord for 45 grader.

Det enorme området går så langt sør som til Bordeaux i Frankrike og Milano i Italia, og inkluderer store deler av Russland og Kina, den nordlige delen av USA og hele Canada.

Undersøkelsen har latt seg gjennomføre fordi det siden 1982 har vært tatt detaljerte satellittbilder av kloden vår.

Gror igjen

Resultatene av undersøkelsen viser at Arktis er blitt mye grønnere de siste 30 årene. I et område like stort som USA, er gress, mose og lav erstattet av busker, kratt og skog. 

Landskapet ser nå ut som det gjorde 400 til 700 kilometer lenger sør i 1982.

– Det er som om Winnipeg i Manitoba er blitt flyttet til Minneapolis på bare 30 år, sier Compton Tucker ved NASAs Goddard Space Flight Center.

Sør i Skandinavia er vekstsesongen økt med 30-40 dager siden tidlig på 80-tallet.

– Norge, slik vi kjenner det i dag, kan være i ferd med å forsvinne, skriver NINA i artikkelen sin. Det samme skjer i Sibir, Alaska og nord i Canada. Vidder og fjell gror igjen.

ENDRING: Kartet viser de endringene som er skjedd med vegetasjonen nord for 40 grader siden 1982. Rødt viser mindre vegetasjon, grønt og blått mer vegetasjon. Foto: Nature Climate Change
ENDRING: Kartet viser de endringene som er skjedd med vegetasjonen nord for 40 grader siden 1982. Rødt viser mindre vegetasjon, grønt og blått mer vegetasjon. Foto: Nature Climate Change

Endrer klimaet seg for raskt, får mange planter og dyr problemer med å tilpasse seg.

– Når årstidene endres bryter økosystemene sammen, sier Ranga Myneni ved Boston University i en artikkel om undersøkelsen på nettsiden til NASA.

Undersøkelsen er publisert i Nature Climate Change