Sarah C. J. Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2.
Sarah C. J. Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2. Foto: Alex Iversen

kundeinformasjon fra TV 2 AS

Hvorfor skrur ikke Telia på TV 2-kanalene?

Vi har skriftlig, formelt og juridisk bindende gitt Telia klarsignal til å skru på TV 2s kanaler. De nekter fortsatt. Verken vi, politikere eller journalister har fått noe klart svar på hvorfor.

TV 2 sendte torsdag 18. juni ut en pressemelding der vi sa at vi nå var enige med Telia om pris, vilkår og til og med å forhandle uten frist. Det var sant da og det er sant i dag. Vi forutsatte imidlertid at ingen av partene mente vi skulle ha en evigvarende og uoppsigelig avtale. Der tok vi feil.

Når de fleste mediene oppfattet vår pressemelding som at vi og Telia hadde skrevet under en ny avtale og at signalene var på vei tilbake, må vi som formulerte meldingen, ta ansvaret for hvordan det ble tatt imot. Det skapte forvirring, til tross for at det som sto der var riktig.

Dette er en eksepsjonell konflikt der TV 2s hovedkanal for første gang er skrudd av og konfliktnivået er høyt. Det går selvsagt ut over omdømmet vårt, og hver dag taper vi store summer.

Vi må likevel stå i forhandlingene og ikke gi etter for presset, fordi dette handler om fremtiden til norsk innhold og norsk journalistikk. Men én million norske TV-seere er helt unødvendig fanget i midten av en drakamp som fremstår stadig mer uforståelig. Derfor har vi gjort alt vi kan for å finne en midlertidig løsning, men vi ser at partenes ulike utspill i media har skapt forvirring.

Torsdag opplevdes som et stort gjennombrudd, fordi vi endelig var enige om en midlertidig forlengelse av dagens avtale, til samme pris og vilkår som i dag. Det ble samtidig uttrykt en tydelig felles ambisjon om å bli ferdige med forhandlingene på få måneder. Det var den direkte årsaken til at vi aksepterte Telias krav om å droppe en fast tidsfrist for forlengelsen.

Dette var grunnlaget for pressemeldingen. For oss fremsto det som åpenbart at vi var enige , og det formidlet vi også raskt ut. Men Telia kom overraskende tilbake til oss og sa vi slett ikke var enige. Det var først da vi forsto at Telia faktisk insisterte på en avtale som i prinsippet kan vare evig, og som ikke er mulig å si opp. Telia og Get vet godt at en uendelig og uoppsigelig avtale er noe TV 2 aldri kan si ja til. De vet også godt at evigvarende forpliktelser ikke finnes på noen samfunnsområder, og det er det gode grunner til. Så det som Telias kommunikasjonsdirektør markedsførte i VG som en «løsning på konflikten», viste seg å være et tilbud på umulige vilkår.

Når vi i ettertid ser hvordan pressemeldingen ble oppfattet, tar vi altså selvkritikk på at den burde vært tydeligere. Slik kunne vi unngått at det ble oppfattet som en felles pressemelding om en løsning.

Det viktigste nå er likevel at én million nordmenn helt unødvendig sitter med svarte skjermer, når det er enighet om pris, vilkår og at det ikke skal være noen frist for forlengelsen. Get-kundene får ikke innholdet de betaler for og fortjener, selv om TV 2 i flere dager har bekreftet at det kan skrus på igjen. Knappen for å gjøre det sitter hos Get.