Samfunnsansvar

TV 2s samfunnsansvar

Alle tv-kanalene til TV 2 Mediehuset sendes fra Norge, underlagt norske regler.

De fleste av våre konkurrenter, også norske kommersielle kanaler som TV 3, Viasat 4, FEM og MAX sender fra utlandet og er underlagt andre reklameregler og rammevilkår. TV 2s tv-kanaler er underlagt den norske kringkastingsloven, som blant annet fastsetter reklamereglene. Medietilsynet fører tilsyn med at reklame- og sponsorreglene følges.

Det er de norske reklamereglene som er årsaken til at TV 2 har såkalte «reklamefrie dager» på langfredag, 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag. På disse dagene har TV 2 valgt å stille reklameplassen tilgjengelig for frivillige organisasjoner. I årenes løp har hundrevis av organisasjoner fått spre sine budskap disse dagene.

TV 2 redigeres i samsvar med norsk lovgivning og de prinsipper som er nedfelt i Vær Varsom-plakaten av Norsk presseforbund. TV 2 har også utarbeidet en egen etikkplakat med tanke på å ivareta bedriftens særlige behov for troverdighet og integritet.

TV 2 er sponsor og samarbeidspartner for en rekke sportsarrangement i Norge. Blant annet er TV 2 Sponsor og samarbeidspartner for Norway Cup og Tour of Norway for kids. TV 2 har også i mange år samarbeidet med frivillige organisasjoner om en årlig Artistgalla til inntekt for gode formål.

Følgende prinsipper ligger til grunn for TV 2s virksomhet:

Uavhengighet. TV 2 skal stå fritt i forhold til økonomiske, politiske og religiøse interessegrupper. Vi skal også stå fritt i forhold til annonsører og eiere.

Samfunnsansvar. Vi skal være kritiske, bidra til en åpen samfunnsdebatt og sørge for at seerne får kunnskaper om viktige samfunnsforhold.

Varsomhet. Vi skal være ansvarsbevisste og etterleve journalistikkens etikk og jus.

Troverdighet. At vi er modige, pågående og nyskapende skal aldri gå på bekostning av vår troverdighet og integritet.

Visjon og verdier

TV 2s visjon er: Vi skaper uforglemmelige øyeblikk.

TV 2 Mediehusets personlighet skal preges av noen grunnleggende verdier. Vi har valgt tre verdier som vi skal strekke oss etter i vårt daglige arbeid:
SJARMERE
ENGASJERE
UTFORDRE