TV 2 i tall og fakta

Mediehuset

TV 2 Gruppen AS eies av Egmont. TV 2 har sitt hovedkontor i Bergen, og har gjennomsnittlig 913 årsverk, omtrent likt fordelt mellom Bergen og Oslo. TV 2 har også lokalkontor i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Stavanger, Hamar og Kristiansand.

Økonomi

TV 2 Mediehuset, som utgjør alle selskapene i TV 2-konsernet, oppnådde et driftresultat på 306 millioner kroner i 2013 og et årsresultat etter skatt på 210 millioner etter skatt. Driftsinntektene var på 3.473 millioner. Det er det høyeste i selskapets historie.