Ved å betala seg ut av problema, inngår dermed Facebook forlik i ei rettssak, melder Reuters.

Saka går på brukaranes rettar til å sjølv kontrollera bruken av deira «likes», namn og bilete. Eller for å seia det ein smule meir tungvint, informasjon som brukarane gjer frå seg om kva personar, produkt eller haldningar dei likar.

LES OGSÅ: Hva har Norge og store deler av Afrika til felles?

Informasjon som Facebook brukar kommersielt.

Det var fem Facebook-brukarar frå delstaten som gjekk til søksmålet på bakgrunn av at dei ikkje sjølve fekk betalt for at Facebook delte deira preferansar, samt at dei ikkje kunne velja å seia nei til bruken av dette.

Ei sponsa historie er det som dukkar opp på veggen din, der din ven har anbefalt eit produkt eller liknande ved å trykka «likar» på det.

LES OGSÅ: Meglerhus: – Vent med å kjøpa aksjer i Facebook

Fleire milliardar kroner stod på spel i denne saka. Og Facebook innrømte sjølv i rettspapira at ein reklame der dine Facebook-vener trykkar «likar» på, er verdt to og tre gonger så mykje som ein vanleg Facebook-annonse.

No har altså dommaren i saka avgjort at dette er private opplysningar.

– California har lenge anerkjent ein persons rett til å beskytta namnet sitt og deira interesser med tanke på å verta brukt av andre til deira vinning, seier Lucy Koh, dommar i saka.

LES OGSÅ: Så mye er du verdt for Facebook

Forliket kom i stand for over ein månad sidan, men har ikkje vore kjent før no.