Innenriks

Resultater > Oslo > Oslo > Bøler skole

Resultater for Bøler skole

Oversikten viser hvordan elevene på Bøler skole gjorde det i de nasjonale prøvene i 2008.

På enkelte små skoler vises ikke fordelingen av mestringsnivå i et eller flere fag.
På 5. trinn er det tre mestringsnivåer (1-3), der 3 er det høyeste mestringsnivået. På 8. trinn er det fem mestringsnivåer (1-5), der 5 er det høyeste mestringsnivået. Klikk på mestringsvinåene i listen for mer info.
Elevenes nivå i norsk lesing, 5. trinn
Snitt: 2,2
Elevenes nivå i norsk lesing, 8. trinn
Snitt: 3,4
Elevenes nivå i engelsk, 5. trinn
Snitt: 2,2
Elevenes nivå i engelsk, 8. trinn
Snitt: 3,2
Elevenes nivå i regning, 5. trinn
Snitt: 2,4
Elevenes nivå i regning, 8. trinn
Snitt: 3,3
Oversiktene på denne siden er basert på offisielle tall fra Utdanningsdirektoratet og gjelder nasjonale prøver fra høsten 2008.
Skoler i Oslo
Skoler med få elever i hver klasse vises ikke.
Kommuner i Oslo
reklame