De 28 sakene i 2017 er en svært markant økning fra snittet på cirka elleve saker per år i sjuårsperioden 2010 til 2016, ifølge Utdanningsnytt.

Sakene fra 2017 gjelder 18 ansatte i skole og ti barnehageansatte. Antall dommer i 2017 endte på 16. Snittet for de sju foregående årene er ni dommer per år.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier overgripere i skolen kan være svært vanskelige å avsløre. Ingen skoler eller barnehager har noen garanti for at dette ikke kan skje hos dem, mener han.

– Derfor er forebygging så viktig. Vi må ha høy oppmerksomhet og hele tiden opptre slik at vi støtter barn og elever til å si fra, sier Handal.

Leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos, Laila Søndrol, sier omfanget av anmeldte seksuelle overgrep mot barn har hatt en kraftig økning de siste årene.

– Overgrep mot barn begås hver eneste dag på de stedene barn oppholder seg, også i barnehager og på skoler. Det er grunn til å tro at det fremdeles er store mørketall på området, sier hun.

Økningen i registrerte saker med overgrep mot barn kan ha flere årsaker.

– Mer åpenhet rundt seksuelle overgrep og lavere terskel for å anmelde kan være en årsak. De internettrelaterte overgrepssakene, hvor en enkelt gjerningsperson kan nå ut til flere hundre fornærmede, tilskrives en del av økningen, sier Søndrol.

(©NTB)