Ubaydullah Hussain hadde en karriere som budbilsjåfør, parkeringsvakt og saksbehandler i et sikkerhetsselskap før han gikk over til den offentlige stønadsordningen til staten.

Den samme staten som han mener er vantro og i krig med Islam. I 2012 ble 31-åringen frontfigur for den ekstreme gruppa, Profetens Umma.

Han dro aldri selv til Syria, men sendte flere andre unge sårbare menn for å krige.

Eller mer presist; for å skyte, piske, amputere, halshugge, brenne, drukne og steine uskyldige mennesker. Det er det terrorgruppa IS gjør. Selv kaller de det statsbygging.

Historisk dom

I dag fikk Ubaydullah Hussain sin dom. Ni års fengsel. Retten fant ingen formildende omstendigheter. Dommen på 119 sider er historisk. Det er første gang deltagelse fra en som befinner seg i Norge og rekruttering til en terrororganisasjon blir prøvd for en norsk domstol.

Avgjørelsen fra Oslo tingrett er en stor seier for Politiets sikkerhetstjeneste, PST og Det nasjonale statsadvokatembetet. Etter å ha satt flere fremmedkrigere bak murene sto en bakmann for tur. Ved sine ytringer og handlinger mener retten at Ubaydullah Hussain har opptrådt som inspirator, mentor og organisator. En som fikser «alt» for de som vil reise ned til det såkalte kalifatet.

«Retten mener at Ubaydullah Hussains handlinger er mer graverende enn en enkeltstående handling idet hans aktiviteter er satt i et system», står det i dommen.

Forsynt ISIL med krigere

Jeg dekket rettsaken mot Ubaydullah Hussain. Satt og hørte på hans forklaring. Så kom påtalemyndigheten med chatter, lydlogger, dokumenter, elektronisk kommunikasjonskontroll, vitneforklaringer, avlyttede samtaler og spaningsrapporter. Etter en helhetsvurdering er ikke retten i tvil: Ubaydullah Hussain er en del av terrorgruppa IS og må derfor dømmes svært strengt. Den medtiltalte etnisk norske konvertitten fikk to år og ti måneder for forsøk på deltagelse i IS. Også forsøk på deltagelse er noe som aldri har blitt prøvd for en norsk domstol før.

Ifølge dommen har den norsk-pakistanske islamisten fra Bjerke i Oslo kartlagt forholdene i Syria. Han har bidratt med rådgiving om utstyr og hva man bør ha med seg. Han har hjulpet med penger og reiserute. Han har vært behjelpelig med flybilletter og sørget for transport til flyplassen. Og han har fremstått som døråpner for grensepassering mellom Tyrkia og Syria, og sørget for at den reisende har blitt plukket opp og blitt fraktet til IS-kontrollert område.

«Ved sine uttalelser og handlinger har Hussain bidratt til å forsyne ISIL med adskillige fremmedkrigere, og på den måten styrket og bidratt til opprettholdelse av terrororganisasjonen i langt større utstrekning enn en enkelt fremmedkriger hvis gjennomsnittlig levetid i operativ tjeneste har vist seg relativ kort», står det i dommen.

Look to Norway

Ubaydullah Hussain ble ikke trodd av retten. Det var mye han nektet å svare på. Men det var enda mer han ikke husket. Noe ble sagt for å få oppmerksomhet, noe var ironi, ting ble sagt for å tøffe seg og mye var meningene til Profetens Umma og ikke ham personlig, sa han. Han forklarte også enkelte handlinger som «guttestreker».

Dette holdt ikke for dommerne. De mener Ubaydullah Hussain har vært fremmedkrigernes talerør. Ved å jevnlig å hylle de som døde for IS, bidro han til oppmerksomhet rundt jihadistene og ga dem prestisje og status. Ifølge retten virket dette motiverende for potensielt nye fremmedkrigere.

Jeg har tidligere skrevet mye om hvordan de ekstreme islamistene i Norge sliter. Hvordan de egentlig har blitt knust av PST og storsamfunnet. Den norske innsatsen er unik og bør være et forbilde for andre europeiske land. Dagens dom er et viktig signal til de som går rundt blant oss og deler ideologien til IS i det skjulte. Terrorjegerne har bedre oversikt enn det mange tror.