Dødsårsak ukjent

Renate Hoel ble 34 år, og hadde vært død i to dager da hun ble funnet på Åsgård sykehus i Tromsø. I Renates siste leveår hadde ikke psykiateren hennes gjort et eneste notat. Dødsårsaken ble klassifisert som ukjent.

Se mer

Journalister

Vis flere journalister