Av Kristian Ervik

– Problemer med rus og avhengighet er mer vanlig enn mange tror, sier Elisabeth Ege i Akan kompetansesenter.

Kompetansesenteret mottar daglig bekymrede henvendelser fra ledere og ansatte i bedrifter som mistenker at kolleger misbruker rusmidler og som er bekymret for dem.

En undersøkelse utført av kompetansesenteret avslører at en av fire norske arbeidstakere har opplevd avhengighetsproblemer tilknyttet rus eller spill hos en kollega i løpet av det siste året.

Redde for å opptre krenkende

Nettundersøkelsen er gjennomført i mai og juni blant 1400 ledere eller representanter for til sammen 1200 virksomheter. De som er spurt er ledere, tillitsvalgte, verneombud, HR-ansvarlige, bedriftshelsetjeneste og andre ansatte.

Svarene i undersøkelsen viser at problemer med avhengighet og rus skjer i alle sektorer i arbeidslivet.

Ege tror ikke at ledere ikke bryr seg hvis de oppdager at ansatte har problemer, men at mange er redde for å opptre krenkende hvis de tar det opp.

– Det er verre å bli oversett enn sett. Det er vår erfaring at en slik samtale blir positivt mottatt. Det handler om å vise at man ser og at man bryr seg om sine medarbeidere. En samtale kan starte prosesser som kan skape endring, sier Ege.

Elisabeth Ege i Akan kompetansesenter. (Foto: TV 2)

Ifølge Ege er mange ledere flinke på å være proaktive, men samtidig er det mange som også kan bli bedre.

– Mange kan føle at det er å tråkke inn i privatlivet, men det er en leders rolle å ta en prat når det går ut over jobben, sier Ege til TV 2.

Bør lage kjøreregler

Ege mener alle virksomheter bør lage regler for drikkesituasjoner i tilknytning til jobben.

– Man bør lage kjøreregler for hva som er greit og ikke greit når man drikker i jobbsammenheng.

Hun mener dette er viktig forebygging og at det dermed blir lettere å håndtere problemene når de oppstår.

Kompetansesenteret anbefaler ledere og kolleger på arbeidsplassen til å se etter atferdsendringer som kan gi grunn til bekymring.

Ofte vil man få problemer med å utføre arbeidet som før, ha ulik dagsform, manglende konsentrasjon eller endret fraværsmønster.

– Det kan gå fra å være usynlig til at vedkommende sitter dypt i problemer på kort tid, sier Ege.

Egenmelding koster mye

Nordmenns alkoholkonsum har økt de siste årene, noe som salgstallene fra Vinmonopolet viser. Elisabeth Ege i Akan kompetansesenter tror at dette også påvirker alkoholkonsum i forbindelse med jobben.

– Norsk arbeidsliv gjenspeiler jo det norske samfunnet.

Alkoholproblemer på jobben koster norske bedrifter store summer hvert år.

Det er gjort flere beregninger på hva egenmeldt sykefravær knyttet til alkohol koster samfunnet, og tallene varierer. I en beregning Akan kompetansesenter fikk utført i 2011 ble det anslått at det egenmeldte sykefraværet bare det året utgjorde en kostnad på i overkant fire milliarder.

– Det er dyre dråper.