Av Karen Sylte Hammeren, Øystein Løwer, Ida Falch-Olsen og Kristian Ervik

Nå må hun søke om oppholdstillatelse for barna som er født i Norge.

For to år siden fødte Katherine Cooper tvillingene Sophie og Nicolas på sykehuset i Drammen. Da hun skulle ordne pass til tvillingene før familiens første sydenferie, fikk hun nei fra passkontoret i Oslo.

Barna kunne ikke få norsk pass fordi de var britiske statsborgere.

Fikk nei fra Storbritannia

Katherine ringte derfor til den britiske ambassaden. Der fikk hun seg en ny overraskelse.

– Jeg sendte inn søknad dit, men fikk beskjed om barna mine ikke kunne få britisk statsborgerskap. Så nå står jeg med statsløse barn, forteller tobarnsmoren til TV 2.

Katherine ble født i Norge i 1974 og har bodd her siden. Med norsk mor og britisk far fikk hun selv automatisk britisk statsborgerskap da hun ble født.

– På den tiden da jeg ble født fikk man fars statsborgerskap med mindre man ba om noe annet, forteller 39-åringen.

FÅR IKKE PASS: Tvillingene Sophie og Nicolas får ikke pass siden de er statsløse. Her sammen med mamma Katherine Cooper. (Foto: TV 2)

Katherine har aldri bodd i Storbritannia. Hun har norsk personnummer, betaler skatt, stemmer ved kommunevalg, men er ikke norsk statsborger.

Rammet av uklarhet

Ifølge britiske lover er ikke barna hennes britiske statsborgere fordi verken hun eller barna er født i Storbritannia.

For at tvillingene skal kunne arve morens britiske statsborgerskap må hun ha bodd i landet i mer enn tre år sammenhengende.

Nettopp fordi barna hennes nå er statsløse, finnes det en spesiell regel som tilsier at barna kan søke om britisk statsborgerskap. Dette vil imidlertid ta seks måneder.

– Tenkte du aldri på at barna dine kunne risikere å ikke ha norsk statsborgerskap?

OPPGITT: Katherine Cooper fant ut at hennes to barn er statsløse. Nå henger sydenferien i en tynn tråd. (Foto: TV 2)

– Nei, gjorde faktisk ikke det. For sist jeg søkte om britisk pass fikk jeg et skriv hvor jeg leste meg fram til at siden barna mine ikke var født eller hadde bodd i Storbritannia, så kunne de ikke bli britiske statsborgere. Så da gikk jeg ut ifra at barna mine var norske statsborgere.

I lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) står det med henvisning til internasjonale lover:

« (...) barnet får statsborgerskap etter sine foreldre, eventuelt statsborgerskap i det landet hvor det blir født. Avtalepartene er forpliktet til å finne en løsning, slik at også dette barnet kan få et statsborgerskap. Bestemmelsen sier ikke hvilket land som skal ha ansvaret for at barnet får et statsborgerskap.»

Og det er nettopp denne uklarheten i lovteksten som tvillingene på to år blir rammet av.

Artikkelen fortsetter.

Se reportasje:

Må søke om oppholdstillatelse

For at tvillingene skal få norsk pass anbefaler Utlendingsdirektoratet (UDI) at Katherine søker om norsk statsborgerskap.

– For at dette skal bli en sak hos oss må hun søke om oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo i UDI til TV 2.

På den måten vil barna følge moren. Men det er ikke bare å søke om statsborgerskap for barna. Først må Katherine søke om midlertidig oppholdstillatelse for de to små.

– Det vi anbefaler er at hun først og fremst søker om oppholdstillatelse for barna i Norge. For når de er registrert med det og har vært her inntil et år, så kan det automatisk bli en permanent oppholdstillatelse.

OPPHOLDSTILLATELSE: Kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo i UDI sier at Katherine Cooper må søke om oppholdstillatelse for barna. (Foto: TV 2)

Videre sier reglene at hvis Katherine kan dokumentere at barna ikke er britiske statsborgere, så kan tvillingene etter hvert få utstedt såkalte utlendingspass.

Har krav på statsborgerskap

12. juli skal den lille familien etter planen på ferie, men med to statsløse barn spøker det for sydenturen.

– Jeg føler meg jo helt maktesløs. Barna mine er statsløse, så i utgangspunktet har jeg jo ikke lov til å forlate landet.

I FNs barnekonvensjon, som også Norge har forpliktet seg til, heter det at: «Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap (...)»

– Det står jo veldig klart at et barn skal få statsborgerskap ved fødsel, men det gjelder tydeligvis ikke alle, sier Katherine Cooper.