Av Barbro Eikesdal

Xiao Wei fra Guangdong-provinsen i Kina ble født med ryggmargsbrokk. Dette er en medfødt forstyrrelse i utviklingen av ryggvirvler, ryggmarg og hjerne, som oppstår tidlig i svangerskapet.

Alvorlighetsgraden varierer fra tilfelle til tilfelle, ifølge TRS kompetansesenter for sjeldne sykdommer, Sunnaas sykehus HF. Noen blir født med en åpen brokk mens andre er dekket av hud, slik som i Xiao Weis tilfelle.

Bønnfaller legene

Chen, guttens mor, er sønderknust og bønnfaller legene om hjelp.

Les også: Norske forskere tror kosttilskudd kan forebygge autisme

– Vi har bedt legene om å fjerne halen, men de sier at det ikke er så enkelt, forteller hun ifølge The Sun.

– Utveksten er langt utviklet og måler nærmere ti centimeter. Kutter vi den av vil den ganske enkelt gro ut igjen. Vi må først reparere ryggmargskanalen, forklarer kirurgen Huang Chuanping.

Miljø og arv

På verdensbasis fødes ett til to barn per 800 med ryggmargsbrokk. Ifølge medisinsk fødselsregister har forekomsten av ryggmargsbrokk i Norge de siste åtte årene vært mellom seks og 19 levendefødte barn per år.

Les også: Mener gravide utsettes for unødige lidelser

Eller 1,5 per 10.000. Det fødes cirka 60.000 barn i Norge per år. I Norge regnes ryggmargsbrokk som en svært sjelden og alvorlig lidelse.

Det er sannsynlig at B-vitaminet folat kan forebygge mange tilfeller. Dette innebærer imidlertid at i alle fall fire uker før unnfangelsen.

Mange blir gravid uten at det er planlagt, og derfor er det ikke alltid like lett å begynne i forkant. Derfor anbefales det at alle kvinner i fruktbar alder har et kosthold med inntak av 0,4 milligram folat daglig, ifølge kompetansesenteret.