Høyre mener at en av de viktigste tingene som må til for å få samhandlingsreformen til å fungere, er å styrke sykepleiernes kompetanse i kommunene. Nå vil de øremerke penger til sykepleierspesialisering.

– Stor jobb å gjøre

Høyreleder Erna Solberg finner det problematisk at pasienter med spesielle pleie- og omsorgsbehov ofte ikke får den hjelpen de trenger i sine hjemkommuner.

Les også: Kreftlege: – Dette har vi ventet på

– En tredjedel av dem som jobber i omsorgssektoren er ufaglærte. Det betyr at det er en stor jobb å gjøre i kommunesektoren, sier Solberg til TV 2 Nyhetene.

Viktig for samhandlingsreformen

Ifølge henne er løsningen å bruke mer penger på spesialisering av sykepleierne i kommunene. Hun vil ha flere spesialister, blant annet innenfor lindrende behandling og geriatri.

– Vi har foreslått og kommer til å foreslå mer penger knyttet til dette i vårt alternative statsbudsjett. Det er så viktig at når en eldre person, en døende person eller en som trenger opptrening sendes ut av et sykehus så møtes de av kompetent personell, sier Solberg.

Les også: Legevaktleger er rasende på helseministeren

Høyrelederen mener økt spesialisering er avgjørende for at samhandlingsreformen skal lykkes.

– Hvis ikke vil samhandlingsreformen bli en reform med dårlige og negative konsekvenser for innbyggerne.