Anders Behring Breivik kan ha vært i stand til å skjule symptomer på sykdom i møte med de rettssakkyndige, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas.

Det mener tidligere overlege på Dikemark psykiatriske sykehus, Thor Kvakkestad.

– Det er ikke uvanlig i psykiatrien at pasienter kan være svært tildekkende på symptomer. Og det kan være forklaringen på at disse rapportene spriker i to så vidt forskjellige retninger, sier Kvakkestad til TV 2.

BAKGRUNN: Ny rettspsykiatrisk rapport: – Breivik er tilregnelig

– Trist for norsk psykiatri

Kvakkestad mener de to motstridende rapportene setter norsk rettspsykiatri i et dårlig lys.

– Det er trist for norsk psykiatri at man har to så sprikende rapporter, for man kan ikke komme mer mot hverandre enn det vi har gjort i denne saken nå, sier han.

De to rettsoppnevnte psykiaterne, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas, kommenterte faren for å bli manipulert etter at de hadde lagt fram deres rapport, tirsdag.

BAKGRUNN: Dette er hovedpunktene de sakkyndige er uenige om

– Det har vi diskutert i erklæringen, og vi har veid hans (Breivik red.anm.) utsagn opp mot all annen informasjon.

– Krise

Etter at det ble klart at Tørrisen og Aspaas har kommet til stikk motsatt konklusjon av den Synne Sørheim og Torgeir Husby presenterte før jul, har flere tatt til orde for at norsk rettpsykiatri er i krise.

– I den største rettssaken etter krigen i Norge, så vekker dette oppsikt, sier kommentator i Dagbladet, John Olav Egeland til TV 2.

dbkomment2
Er det krise for norsk rettspsykiatri?

– Ja det vil jeg si, bekrefter Egeland.

FLERE REAKSJONER: Ønsker debatt om bruken av sakkyndige

Han får støtte av advokat og Venstre-politiker Abid Q. Raja:

– På den ene siden kan en komme til at han er helt utilregnelig, mens på den andre siden kan man komme til at han er helt tilregnelig. Dette kan komme til å undergrave den profesjonen, sier han til TV 2.