– Vi er i ferd med å etableres i Tromsø. Selv om vi ennå er i startfasen prøver vi nå å etablere flere såkalte «divisions» i forskjellige norske byer, sier lederen i Norwegian Defence League (NDL), Lena Andreassen til avisen iTromsø.

Avisen har sikre opplysninger som sier at det er en sersjant i Heimevernets innsatsstyrker som er sentral i etableringen av organisasjonen i Tromsø.

Noen hundre medlemmer

NDL har nær forbindelse med søsterorganisasjonen English Defence League. De blir ofte knyttet til høyreekstreme elementer i det britiske samfunnet.

Norske Remi reiser til England for å støtte English Defence League.

Andreassen bekrefter ovenfor avisen at nordmenn reiser over til England for å delta på markeringer. Men hun nekter for at de er rasister. Men at de kjemper mot militant og radikal islam.

Det er uvisst hvor mange medlemmer organisasjonen har i Norge og Tromsø. Men på Facebook har de litt over 300 medlemmer.

Mannen sier at han ikke kan uttale seg til media, og henviser til den sentrale ledelsen i NDL.

– Må ha sunne norske holdninger

Harald Åmot, informasjonssjef i Heimevernet kjenner ikke til at noen av hans soldater er involvert i den antiislamske organisasjonen.

– Vi kommenterer heller ikke enkeltsaker eller personellsaker i media, sier han. Han legger og til at HV ikke har noen mening om hvilke sivile organisasjoner deres personell er med i.

STØTTER EDL: Norske Remi Husby fra Haugesund reiser over til England for å støtte EDL på hjemmebane. (Foto: Anders Hereid/TV 2)
– Men vi er avhengige av at personellet vi har holdninger og verdier som går overens med vår samfunnsoppgave som er å beskytte landets befolkning, sier han.

– En organisasjon som klart tar avstand fra islam, går det overens med deres holdninger?

– Som sagt så kjenner vi ikke til organisasjonen, og vi vil heller ikke uttale oss, gjentar han. Han peker på at om en er med i en organisasjon som er en sikkerhetsrisiko, må HV foreta seg noe.

Ifølge iTromsø er sersjanten snart ferdig med sin kontrakt og skal levere inn utstyret sitt.

– Ville saken stilt seg annerledes om mannen ikke skulle avslutte kontrakten sin snart?

– Det vil jeg ikke uttale meg om, avslutter Åmot.

Se videoen for å se hva English Defence League er