I 1991 ble den såkalte HVPU-reformen, også kalt ansvarsreformen lansert med brask og bram. Målet var å avvikle institusjonene og bidra til en normaliseringsprosess hvor utviklingshemmede skulle få mulighet til å leve et så normalt liv som mulig.

HVPU-reformenHVPU står for Helsevernet for psykisk utviklingshemmede. Reformen på dette området ble vedtatt i 1991, og overførte ansvaret for psykisk utviklingshemmede fra fylkeskommunene til kommunene. En sentral intensjon var at institusjoner skulle legges ned, og at beboerne skulle flyttes over til vanlige boliger i sine hjemkommuner.

En viktig målsetning var såkalt «normalisering», som blant annet innebar tilrettelegging for et selvstendig liv, med muligheter for arbeid, læring og meningsfull fritid.

Kilde: WIKIPEDIA

20 år senere er det klart at politikerne har lovet langt mer enn de har holdt. Myndighetene har sviktet på flere områder, ifølge en omfattende rapport fra NTNU-professor Jan Tøssebro, som har fulgt utviklingen tett de siste tyve årene.

– Stort sprik

– Man har ikke nådd så langt som man hadde tenkt, man har ikke fulgt intensjonene og det er et stort sprik mellom idealet og realiteten. Det er nok behov for en ny politisk gjennomgang i denne omsorgen, presiserer Tøssebro til TV 2 Nyhetene.

I en omfattende rapport som ble presentert på et seminar i dag, ble det slått fast at man er langt fra målet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Store ulikheter

Linda Stuttlien og Line Holth Hanssen har begge Downs syndrom. De er bosatt i to ulike kommuner. Linda bor i Meland kommune, nord for Bergen. Her har kommunen tilrettelagt slik at hun får jobbe som internpostbud.

– Dette har vi valgt å prioritere å bruke å penger, sier Meland-ordfører Nils Martin Odland som dermed følger opp det myndighetene har sagt og lovet for denne gruppen.

Så heldig er ikke Line, som bor i Horten kommune. I fjor fikk hun, til hennes store fortvilelse, sparken som internpostbud fordi kommunen skulle spare penger. Redningen for Line ble en rekke frivillige mennesker som bruker fritiden sin på å kjøre henne rundt med kommunal post – gratis.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Svein-Erik Figved i Norsk Forbund for Utviklingshemmede. (Foto: TV 2)

Svein-Erik Figved, medlem i Norsk Forbund for Utviklingshemmede har engasjert seg i saken til Line, etter ta hun fikk sparken som internpostbud i Horten kommune.

– Urovekkende

– Det mest urovekkende med dette og flere tilsvarende saker er at de lovfestede rettighetene og bestemmelsene som gjelder for utviklingshemmede blir ikke overholt, de blir brutt på grunn av kraftige kutt i de kommunale budsjettene, sier Figved til TV 2 Nyhetene.

FELLER HARD DOM: NTNU-professor Jan Tøssebro. (Foto: TV 2)

Han presiserer at lovverket i mange tilfeller har stort rom for tolkning, og at det dermed er vanskelig å påpeke lovbrudd.

– Hva er problemet, slik du ser situasjonen, for utviklingshemmede?

– Det som skjer i praksis er at utviklingshemmede mister retten til et eget selvstendig normalt liv, de blir ikke respektert og må da leve et liv på andres premisser, og det er ikke akseptabelt i dagens Norge, mener Figved.

Langt fra målet

Målet med ansvarsreformen – HVPU-reformen – var å avvikle institusjonene og bidra til en normaliseringsprosess hvor utviklingshemmede skulle få mulighet til å leve et så normalt liv som mulig.

Myndighetene lovet å satse stort på utviklingshemmede, ved å sikre en meningsfull hverdag, fritidstilbud, arbeidstilbud og de store institusjonene skulle bygges ned.

– Intensjonen var at ting skulle skje over lengre tid, men det har vært stillstand som har preget feltet siden midten av 1990-tallet mer enn noe annet, det eneste unntaket er kanskje at noen flere har fått tjenester, sier Tøssebro.

Jan Tøssebro feller han en knusende dom, fordi det svikter når det gjelder integrering i arbeidslivet og boligsituasjonen er i ferd med å forverre seg.

– Hvor trykker skoen mest i dag?

– Det som brenner mest i dag vil jeg si er det som skjer på boligsiden, mange kommuner bygger opp enheter som er større enn noen av det som institusjonsomsorgen bygde på åttitallet, sier Tøssebro.

Norsk Forbund for Utviklingshemmende (NFU) hevder i et skriv til justiskomiteen at «velmenende» lover ikke blir mer enn fine ord og ingen stilles til ansvar for lovbruddene. Det er avdekket en rekke ulovligheter i svært mange saker som forbundet behandler og forholdene er ikke blitt bedre med årene, presisere NFU.