De høyre-ekstreme miljøene har i flere år ligget med brukket rygg i Norge, men nå har det begynt å ulme på de sosiale mediene.

I forrige uke måtte organisasjonen Stopp Islamiseringen Av Norge, SIAN, ha tung politibeskyttelse da de arrangerte møte med islamist-kritikeren Walid al-Kubaisi.

Demonstranter fra Blitz var tilstede med bannere og slagordet «Ingen nazister i våre gater».

– Islam truer vår samfunnsordning

Islam representerer en trussel mot vår samfunnsordning Leder i SIAN, Arne Tumyr lar seg ikke skremme:

– Koranen er en lærebok i vold, en lærebok som handler om hvordan de skal bekjempe alle andre mennesker som ikke vil underkaste seg dette onde systemet som Koranen legger opp til. Islam representerer en trussel mot vår samfunnsordning. Islam anerkjenner ikke demokratiet, ytringsfriheten eller religionsfriheten. Islam er en politisk totalitær ideologi som ikke hører hjemme i vårt samfunn, sier leder av SIAN, Arne Tumyr.

Hans organisasjon har i dag 12.711 medlemmer på Facebook, men samler foreløpig bare en beskjeden mengde tilhengere på sine møter og demonstrasjoner.

Artikkelen fortsetter under bildet.

LITEN FORSAMLING: SIAN 12.711 medlemmer på Facebook, men samler foreløpig bare en beskjeden mengde tilhengere på sine møter. (Foto: TV 2)

Briter på ytterste høyre

Det gjør derimot ikke den engelske organisasjonen English Defence League, EDL, som på øyriket er blitt en maktfaktor på ytterste høyre fløy i løpet av det siste året.

EDL samler tusenvis av medlemmer under sine anti-islam-markeringer. Flere ganger har demonstrasjonene endt med vold. En rekke nordmenn har deltatt på arrangementer i EDLs regi i Storbritannia.

Norwegian Defence League

Akkurat nå kjemper to ulike fløyer i det norske høyre-ekstreme miljøet om retten til å kalle seg Norwegian Defence League. De to gruppene som er etablert i Norge har tilsammen rundt 400 medlemmer på sine Facebook-sider.

hjemmesiden til SIAN har leder Arne Tumyr skrevet et forsvarsinnlegg for Remi Huseby. (Tv2nyhetene.no er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne sider)

Han sto frem på TV2 Nyhetene som medlem av organisasjonen Norwegian Defence League, NDL, i begynnelsen av februar i år . Intervjuet med TV 2 førte til at han ble eksludert fra Norsk transportarbeiderforbund.

Arne Tumyr i SIAN sier til TV 2 Nyhetene at han støtter Remi Huseby og NDL.

– Vi vil begge stoppe islam. Det er likheten. Så enkelt er det. Ytringsformene er forskjellige, men ideologisk er vi på linje. Og så lenge islam ikke anerkjenner demokratiets spilleregler så vil vi forsøke å motarbeide islam. Og der står vi helt på linje med Norwegian Defence League, sier Tumyr.

PST bekymret

PST er bekymret for utviklingen blant de islamfiendtlige organsiasjonene. Bekymringen er sælig knyttet til Defence League-organisasjonene.

I trusselvurderingen til PST som ble lagt frem i dag heter det:

Det har i den siste tiden vokst frem enkelte islamfiendtlige grupper i Norge.

«Det har i den siste tiden vokst frem enkelte islamfiendtlige grupper i Norge. Utviklingen av slike grupper må sees i sammenheng med en generelt økt oppslutning om fremmed- og innvandringsfiendtlige organisasjoner i flere europeiske land. Gruppene virker å ha et større rekrutteringsgrunnlag enn høyreekstreme miljøer, blant annet fordi medlemmene i utgangspunktet ikke assosieres med tradisjonelle høyreekstreme symboler og holdninger.

Personer tilknyttet de islamfiendtlige gruppene i Norge er først og fremst synlige på ulike sosiale medier.

Selv om de islamfiendtlige gruppene ønsker å fremstå med kulturell og etnisk bredde har de en distinkt fremmedfiendtlig ideologi i bunn for sin virksomhet. I enkelte europeiske land representerer slike grupper et voksende voldsproblem, med flere tusen aktivister.

Personer tilknyttet de islamfiendtlige gruppene i Norge er først og fremst synlige på ulike sosiale medier. I 2011 forventer vi at deres virksomhet kan bidra til å styre den offentlige debatten i retning av økt fremmedfiendtlighet. Dette kan føre til økt polarisering innad i og mellom ekstreme miljøer i Norge. kan imidlertid også øke bruken av vold Økt aktivisme blant norske islamfiendlige organisasjoner kan imidlertid også øke bruken av vold i slike miljøer, spesielt i tilknytning til demonstrasjoner og markeringer.»